Miner Lookup: Bitzeny Top Miners    255 Miners    260 Workers    2020.9746544399993 Shares
Address Shares Efficiency Hashrate
ZjkJfGxsmJNpRBfj2NvCtiSzP12VBKiThR 570.26 99.98% 515.26 KHash/s
Ztrz2gxQvBTFtHksPiBFEupkcJPuMmHKcR 124.43 99.99% 107.23 KHash/s
Zf2tnZr9SUMsRcRBphtfJG9hxsa6E8wBvr 121.65 100% 96.81 KHash/s
ZjPXQihKikPEYZsKYBELUUgQyjuoZSAknZ 64.86 100% 60.72 KHash/s
ZmAPayYaQsLETN14wkFFstPMM3LGQWWQoy 57 100% 43.91 KHash/s
ZpbT3Qxs2Jup99fTEwKvydXo73u8mYpu9P 30 100% 42.60 KHash/s
ZqMSYjtDg1z2iHVSQ16uvcMaRnz97jUDpE 41.3 100% 41.84 KHash/s
ZcpPJLNQB7ascj8RJjweQcT6aHrUtkz3hL 47.27 100% 41.31 KHash/s
ZsmL3VMdDFqgPfEjwhAqkgyMAXrdwV6SEg 40.04 100% 34.07 KHash/s
ZxdBYwYjbNTGTPgYBHohREXKveDJ2UftES 33.99 100% 33.02 KHash/s
Zhj6AGmSu4UjpSMVfNmAsZ7LuZzA4xKFeB 51 98.03% 32.77 KHash/s
ZmjBQLd2XJ1jcWg1FmuRC5D1KXsoHmvJNx 28.81 99.99% 24.67 KHash/s
ZkHSbi2rrn96ePeD5wSF7BeKpViJXapbEi 30.21 100% 23.80 KHash/s
ZwG53x36wBqYPktArpCPXhXNatVTJ4nrgo 29.37 100% 21.89 KHash/s
Zd7fznciShAQ4uUuGXTwBpprzpNZ6qnsS6 21.97 100% 18.55 KHash/s
Ze2yB3Xxuz8hoN8HHGtUdKA2ssYnBuLNGx 27.72 100% 17.87 KHash/s
ZfYHAhLooYjJDUtKmzqA1ybkmVgz1Vimxe 16.66 100% 17.74 KHash/s
ZdHPYMZZTg9qbvArPbnchapJrPVtGzTiyQ 18.91 100% 16.98 KHash/s
Zg1VBTHbXREtUwdqY5mQXuJKa5PhqdwFcN 16.62 100% 14.24 KHash/s
ZmUUxcxwXHao17M6nKqz2v7em55FUUuz29 24.9 100% 13.68 KHash/s
ZrXr1eMD1NxAkABHhwLDai6jufSKFDqzyJ 14.26 100% 13.52 KHash/s
ZrV73s3EyQZK5AegQhR7zf3QsjwYbVLcRT 14.65 100% 12.62 KHash/s
Zh7ZCk4ET6b4yrfu1EPJv3LVTodzL8JYo4 12.8 100% 12.36 KHash/s
ZpqRfDBBJPySTZZzu6K1TJrncSo9ZLyP7A 18 100% 11.14 KHash/s
Zcd3haB9oY82s93fGPRYnCNnhcRdvzZ5gd 8.01 100% 10.12 KHash/s
ZjnQqbduezF8jXb8TZewrh4Tw6AStqt4y4 13.94 100% 10.01 KHash/s
ZncrEMwohx6my5jPyNfcyy9mcLUAiZkugj 10.84 100% 9.96 KHash/s
ZjWpuwtRy5YBRpWhtJLVL8bXUZEaTMevwR 9 100% 9.83 KHash/s
ZdbaVa43tVt7iPi32Hj13jWcBPziYBRPxL 14.66 100% 9.43 KHash/s
Zuuc2GZUQdsvSvqMCyoVDakgu4dSnbEkDc 11.47 100% 8.59 KHash/s
Zuw5tcrwmBZixKG5VWhb9b7i8GfbRrdYU5 12 100% 7.86 KHash/s
Zn8wse9XHajTCBgDSitXnRHXJMNVMkqnNM 6.41 100% 7.39 KHash/s
Zh7D4XScgrfFGqAQRwkbsPw83NouxHJCzi 11.14 100% 7.32 KHash/s
ZgK2PdCWuRDf9MRJa8Q9cMyT2AZKUDQrCA 7.73 100% 6.76 KHash/s
ZzKWg8w34vJrzbWGZqAfUoLJwTcj2MMyeV 6 100% 6.55 KHash/s
ZwFwpUdeFoNosy19Kv2o7gmpoGpxJJtFiF 7.78 100% 6.54 KHash/s
Zwt1v7LLVvZCqvoo5qnvzAt1Qy8AaoejoY 7.74 100% 6.04 KHash/s
ZrTpxaw5Jmu4GXeyMBuPp84qyWF5mp2zSk 5.77 100% 6.01 KHash/s
ZhNQnDJ2oVsVCPhGQUEkxmPGEQnMD5T6L9 6 100% 5.90 KHash/s
ZnJd7Gjd1kBjDWkDBfP9B45yL8SoxtspGT 8.62 100% 5.82 KHash/s
ZdNv9DiNCKbvonDMzk4Yte9LG4AjcNYR7P 5.04 100% 5.80 KHash/s
Zevww6jWba9ewnKW7PTJyfSjsFXzvqK4KR 5.37 100% 5.62 KHash/s
ZbboM7NadqM14qxVFFogaPxdHAC1wpngJK 7.23 100% 5.53 KHash/s
ZnNWdQM1b1fj88d4C3iDiQN1gAPFQinLts 7.34 100% 5.50 KHash/s
ZjmBKEGAg1zAmaY9DPHWSvsNuZFrkg3AFJ 4.29 100% 5.46 KHash/s
ZchKUoEdkQVP3joEhieGzoGohoVe9TKn6w 8.07 100% 5.27 KHash/s
ZidPQud2f5scyZmMHskAPDnayaUkK7wFkP 12 100% 5.24 KHash/s
Zg1gFPCBNh7nEBCUa4Ye7TTY7SQYnhmX9o 6.93 100% 5.23 KHash/s
ZfMSpnEXi9EBnEdNJkpix51WmwxNe2rPf6 3 100% 4.81 KHash/s
Zq4NMnoXweRJ4kHKMmYnfA1KHxqTVvrAsc 7.06 100% 4.65 KHash/s
ZfpEECgYVYpjfuErnKVYKaLcCbvsC72wJa 6 100% 4.59 KHash/s
Zoi87Yt4GXWPDZkDRnGXsU2t7oLL8LFPxZ 4.14 100% 4.41 KHash/s
ZxuZ49m5N7T1FtBR7xbeySrVZek4GUHqBH 7 100% 4.37 KHash/s
Zrbmdbur1nhtcuyQAvXuER89CdLeLqL5X6 5.83 100% 4.02 KHash/s
ZrcQRAbpCaYAaFaacyzpo3Q9YLE11r2JWQ 3 100% 3.93 KHash/s
Zwkot2xBoTHwdFQfPAiJjhkn336pxshHPA 3.57 100% 3.58 KHash/s
Zrgo2uFGVJVGY8h5bycJuHho5R6cNaUutW 2.96 100% 3.48 KHash/s
Zw3WDhLfamAEi7QsHLbifTf2A7dcDkvKXw 5.29 100% 3.47 KHash/s
ZyVVtEYmCu388uNWQtN5iS1wkqtaNch2JP 4.49 100% 3.35 KHash/s
ZqeFKw8UA93g5QwdM4Q3sBnCA4wi914nvN 5.23 100% 3.32 KHash/s
ZwypWHiovtxVpHxaTGJHXftbBYY7jGvVVJ 6 100% 3.28 KHash/s
ZyAcg8adq3HNxseC2yFCdh7m5o1vifyjYy 4.32 100% 3.19 KHash/s
ZzekuRQqqRZuz3nJHCAd5CjqZPj1cgmBSg 3.53 100% 3.18 KHash/s
ZnSwn4ymdUUp3JtQEPdAW6KxXvAafmEnvN 1.98 100% 3.13 KHash/s
ZxpgmwKMpqXsAnt6fC6AYe28ueivnpMuVP 3.35 100% 3.06 KHash/s
ZcgiR1egme9rB9iqWcbso5XGTVBAQ7W7gG 6 100% 3.06 KHash/s
ZtZWJdLtDBuwbAKbUkWpztLti68qo4GHhv 3.18 99.99% 3.04 KHash/s
ZcyskgWgvXAMNYZh5PXzAuusuHTa555PCp 3.24 99.57% 3.02 KHash/s
ZohCQckP7P1ZQMyTKgE5nRWTpDLLEnJUVw 4.08 100% 2.97 KHash/s
ZsuCkoxm9WXYjwoWAMJDxpLsoj6gcRLQLh 3.39 100% 2.96 KHash/s
ZmBu9hKiTMpHeijaTk9WfFnBLn3dmzogYi 3.01 100% 2.95 KHash/s
Zyw4gExPY59zXR9nW7WTXRSGQwRQ77nxS3 2.31 100% 2.95 KHash/s
Zu14qip5JF2zASig9JKnf7QnCbTxYALgoi 4.62 100% 2.92 KHash/s
Ztj8TP7dz4qcf5Sg1FFqe9guUJ1L63TgrM 3.2 100% 2.89 KHash/s
ZkPA8jNUWGnXAR1yDkFBEaB8PCj3HH3eHw 5.31 100% 2.85 KHash/s
ZbmTm7VVq9iK4nGxisrkotmNSSfH79rxBn 2.32 100% 2.85 KHash/s
ZneAtz1MVGXsebgaVXPU4DcDP2YhqB3i7C 3.95 100% 2.85 KHash/s
Zhq3wXXbxJyk6LZ4hJyD7ywegfRYarRf21 3.2 100% 2.81 KHash/s
ZqJBmyhYdQhR15siVfbV5ZAWD79hyFDLrF 4.34 100% 2.80 KHash/s
ZziKNAA7pYvLyRf6ZD9cVN9MHx6nqjHBKG 3.04 100% 2.78 KHash/s
ZvkXb74tVJqzcTxdnqjqTYf2NJD3CjUq1L 3.62 100% 2.77 KHash/s
ZwTkvqExR9C7KKzFEd6Ybyf6ks7eUv7mUU 2.47 100% 2.75 KHash/s
ZuCNdib43Uc6omSrfkwCZggxC6NgrNTRgn 2.85 100% 2.73 KHash/s
ZzY6wMTti4C2RL6HMULEyNX3SBfEXXt41F 2.76 100% 2.71 KHash/s
ZmhbHyP9eGtSVdXyad6REv1x29HzZW7ViS 2.75 100% 2.66 KHash/s
Zsswv8mH7gbaVQTJpBgp2gDDbPAPysfBHs 3.22 100% 2.64 KHash/s
Zo3uMUFstBvAHw2wVRzDEMNcNwLCrmkyy2 3.2 100% 2.62 KHash/s
Zzbphp52d6jsqi5m5ew9xs7Ua72ueTY38T 3.86 100% 2.58 KHash/s
Zf3cRq9yAijDAY7psEDMhpvPJGBRwbzUE7 2.79 100% 2.58 KHash/s
Zmn2YL4cf33GtiSf6hrmCZ4wcLNpxZMxki 4.56 100% 2.53 KHash/s
ZuED9WmVDnSWsVCiyYT1tEGfMkdZEybUyp 1.33 100% 2.51 KHash/s
ZqM8ggGpDuC28oghKgtnikSnXv6dy98GA5 2.56 100% 2.50 KHash/s
ZbPnWq9bAP5pwoA9fHhKFcBnHLEPhiWUWh 2.7 100% 2.49 KHash/s
ZwejgJySHqodzUWtMVjE65VH8oLQDHLDUc 3.62 100% 2.44 KHash/s
ZhYrh95mBK8WL3tejLuSmB9wnvAE3Mzntj 3.3 100% 2.40 KHash/s
ZmxMf91HDjC9Zz5xqBihX1kPdLxE62Y9Sv 3.42 100% 2.33 KHash/s
ZnAw6j1MaskVprBmKtb4Zw5UkRcWCMizaq 1.74 100% 2.32 KHash/s
ZtwgzFuAHWQsX1ziL79J8oTRYuxiouCrK3 1.88 100% 2.28 KHash/s
ZzH9BH5remEgdz1c9BvKYurUkf6fWT1JDE 4.24 100% 2.19 KHash/s
Zta9zwQZ3MdCuBQAmo8WTGhQdX1X1hg9cm 5 100% 2.18 KHash/s
Zh8Z718ZK2LfbXx5crogZzsYqmBFvvbWoK 5.17 100% 2.17 KHash/s
Zv1KUYMrfToJNjLDZ5naGh5kbUchExHmys 2.04 100% 2.16 KHash/s
ZyqGD4mS3d55xdJ9iTWxDwXd6kqY1qhMKt 2.53 100% 2.12 KHash/s
ZmmyQ9pYzPYhuZPQ7QCxscyDWiF4Z5TJDY 2.42 99.48% 2.11 KHash/s
ZqGfxygocc1sB25vuUwt9f34M3yZvteRTe 2.65 100% 2.09 KHash/s
ZkeLnFWdHYkXa1MkXEzCrr5LkXnVWcCqPC 3.74 100% 2.08 KHash/s
ZsRJixUTdc9xp7uvpijVvmDeDrvu4iDUzY 2.24 100% 2.07 KHash/s
ZpwpRSvRRX6XqPpdK2JgQtpMaNV9WKCbhg 2.96 100% 2.06 KHash/s
ZozAKpzvSFLrmZAsXf1FQq3BNymHtHcu8M 2.7 100% 2.03 KHash/s
Zte3NDVJjLrhx7pajpmusHxobCGXfd7H5f 3 100% 1.97 KHash/s
ZgRoypCsTKMXNzs1boRXejqZBTPz6HXwHR 3 100% 1.97 KHash/s
Zkfwcsx5FWm6TEh8ryXeNQZNXqsL9x2Mgz 3 100% 1.97 KHash/s
ZqabTHcwaWua145YALoXAwpNSC8qqGH9ZC 6 100% 1.97 KHash/s
Zxip3hKsUDsLMmvSkH4Pg8ieiYiLEggcq2 1.37 100% 1.94 KHash/s
Zm4SjTRhsY4WV4UHuSrzE92pY3nQZH6M2s 2.62 100% 1.89 KHash/s
ZdDaQgT8UNupFTTFjx9sqLoj5H27rJWhv6 2.56 100% 1.86 KHash/s
ZbccX96tFaYRJUd3q6WYA112UjjjErEfn3 1.62 100% 1.86 KHash/s
ZnTJV3kanrswEo3CgTWXJapXj5ajiC9kQy 1.69 100% 1.83 KHash/s
Zx2SZsaPm5DgBhYPnf9BWo8umfQAsNQJYE 2.43 100% 1.82 KHash/s
ZsCRBksqo75R8vU1oNdRbXJsiMzNEVYj9H 2.43 100% 1.77 KHash/s
ZzTRw66n6swWs9aRDWnfAn7vZ81rUz19RQ 1.53 100% 1.73 KHash/s
Zn7raK4m8UX3VMwu3C9aRjYo9VjVWFvgrH 1.79 100% 1.72 KHash/s
Zn5SPK4th8Lvq3ocvw9h4r4a3N18ckFsqr 2.54 100% 1.64 KHash/s
ZgWPmV5KP4gTUh9w2z7oQFwg2m8PWcPpSf 1.88 100% 1.63 KHash/s
Zw91yoSc6MeKF9K53bhZtHLYLkN4AEyzki 1.28 99.99% 1.52 KHash/s
ZrZfGguJeQmuGbLqVQ6CgM3jxGwsFmD9wL 1.76 100% 1.51 KHash/s
ZeSobXdc2EPgdqzNH61NnB67DhE6YMwR6D 1.18 100% 1.50 KHash/s
Zxa9o6qjQH8HhTfJQ45AHJ1G2UfEieeGLt 0.88 100% 1.49 KHash/s
Zw684XWdcEwdCNpmWJsFvHEFAUVVMRyc7H 1.74 100% 1.47 KHash/s
ZcnX6AjVRR1fdi8TVCo3gUV4Bwvqwu2HRn 1.38 98.27% 1.46 KHash/s
ZhoNNdP1XA4agg4YYsh2CaGGQCLcWtTKyC 1.77 100% 1.46 KHash/s
Zqdi2u22fn5tVvKc7p88axyJapNncQeo3m 1.4 100% 1.46 KHash/s
ZkKVxatH7n6kPqacQyfxqF6Bba4wncCsnp 1.41 96.55% 1.44 KHash/s
ZwugD9NShnEVXur1UCKGbioXqibf6ZaECQ 2.31 100% 1.43 KHash/s
ZoBiq8egraxCYbHFHhKJ56sEzWuSYa6zGt 1.86 100% 1.43 KHash/s
ZkGEehNKFQ3LLHxdD5BsuyhVMPA3eKW4M5 1.62 100% 1.40 KHash/s
ZzAFGxV6FtmqSNw6yuaEzzioeFC7zXGTSR 3 100% 1.39 KHash/s
ZqQ2pdYS7zpjryYDxBNVbnftXt9CoSns8k 1.1 100% 1.35 KHash/s
ZmWA9q7RykqhCgDSyAkFp9GDGvc7ryEgiF 1.87 100% 1.31 KHash/s
ZuEXNVhfMJiLcTfhXJAyV3UfqKauyYVK53 0 100% 1.31 KHash/s
ZicmvHsAECf8rGGgU8tLSc85Y5ofExyNCZ 0 100% 1.31 KHash/s
ZvVq66e6eJgYPDeEo5sp84Shhv1uaDwX5b 0 100% 1.31 KHash/s
ZcfqftcfSZ25t92Q8838tcMA6tYkn4qmaT 0 100% 1.31 KHash/s
ZrdXJUzgyd8XM1BYUMnY1J8oLa8gtziYAV 1.02 100% 1.31 KHash/s
ZwudWE6zyTxBKrKuPm7TtwtXzSr4ctmrso 1.55 100% 1.30 KHash/s
ZfMYtojJCkhXyvT3ewPnej1BHauuQUXmqC 1.55 100% 1.30 KHash/s
Zfdy3xdosQEwu188wAysBmjVYLVRZsS8qk 1.58 100% 1.28 KHash/s
ZoDauVQdGXbUUMqrwcz6PW8hfSWpqAiNfH 2.33 100% 1.28 KHash/s
ZheELmGKsh7XHmkbeFJev1jTrz4KmRmUNk 1.99 100% 1.27 KHash/s
ZiaJZasaP7JoGfxeb6FaTcBGuDupCKseYE 0.96 100% 1.23 KHash/s
ZeHMJwNm9an3QKAGBU2qnAxQtM4czUiAHo 1.28 100% 1.23 KHash/s
ZkfzhCDbRqLU58ndizfwFZa6mrjpEWG3QP 1.22 100% 1.21 KHash/s
Zypo9xZxjRwiSEW24zuUPw2ucTzvaMcvMK 1.63 100% 1.20 KHash/s
ZvDAu8NnSnovR2zfSP3b9oHsm7KnWbRsUk 0.99 100% 1.19 KHash/s
ZdjpnQytuXvSBs89jhoCEpF8dgEwgQZskd 1.51 100% 1.18 KHash/s
ZuKeP6JXJucurjFrb8m2G9BnuCUnDgVmzX 1.78 100% 1.17 KHash/s
ZtEXqADcBkQDsmXKRvBUjXQ3GPys8uxd6F 1.87 100% 1.14 KHash/s
ZotdSAqt2PqusbhoyH9XkcQ7kpBZ2j43cR 1.25 100% 1.14 KHash/s
ZmeEemZ63XWw86qzutazkKnqPbu5Vc2LQn 2.26 100% 1.11 KHash/s
ZxNyiiCJ3n195ggDY8HhDPUSGTdqrWxcRK 0 100% 1.09 KHash/s
ZmYSnfqHm2zdTMXoeF5bapyXz9oH53H58w 1.29 100% 1.09 KHash/s
ZpAaeAySGnc52FhpLBhF96xQjWmJQqdDB3 1.48 100% 1.09 KHash/s
ZzgYapJMFK5kuriL1C15G5pLN8o4EXdQ2n 1.27 100% 1.05 KHash/s
ZhV8sN91PD5bjDghYqjx95QZciY1WMt3sn 0.9 100% 1.04 KHash/s
ZsrRbDoiPNo182jhgVJtwLqPYmN2ZwyVAt 1.79 100% 1.03 KHash/s
Ze99hCeHc3SgsixAwzSUQe6sxjsXM2z8VY 1.15 100% 1.00 KHash/s
ZyyWmju1g3gp9iGxAuVdKWx39DMJdDD4vo 1.48 100% 985.58 Hash/s
ZgtRu9Hj4kgba99bbcuXJfD63G5P233rPu 1.05 100% 978.07 Hash/s
ZtX8RubQWeWjtiaYj95FNvADH9M9XWbajp 1.26 100% 944.97 Hash/s
ZisbB61CJ8tmFCykxSdxZfGKTYzYn1z3jG 1.31 100% 944.96 Hash/s
ZibmqZFpRJWb3q64aoDfKbnKQqjH6V4WtG 1.08 100% 924.40 Hash/s
ZtdcY8UFgb8uUAu7JYtBnHwuNn427jBC5S 0.59 100% 918.99 Hash/s
ZpxPKggjgG21wwuHfs2nR7m9JVY9mJj6Dg 1 100% 909.51 Hash/s
ZrntwQgywrgCYduzoA8j9A2XX92xA6C9jy 0.62 100% 907.75 Hash/s
ZjgAaqtGoM9i4WiqHeJmQ2yppDQM8wfFLY 0.75 100% 888.63 Hash/s
ZheByvhDtzcgziw16haxYrEsVGUv4twtJ4 1.05 100% 883.65 Hash/s
Ziiw5X2txhB5UkER1vja77geuSYpfh1CUC 1.1 100% 873.81 Hash/s
Znoyt7zEMPFxjN9AofjFCXUS2kLqq1soP5 1.62 100% 870.93 Hash/s
Zbf3yGX35Hd53uVTn1yEuFiSisExpt7RSj 1.1 100% 860.13 Hash/s
ZxkSgytqDihDkdWisNdsRMyadvyD9uVt89 1.18 100% 837.75 Hash/s
Zje5GhHSZmQx2paiEiXmH7fCx9ki2wkyBr 1.08 100% 824.59 Hash/s
ZdGmCMwBHVYgsijbdG1f2JrbFYMjKKoJVs 0.96 100% 765.83 Hash/s
ZrrzAdwDb1dEYqjH4y29yjDY6XhAPMhWgD 0.88 100% 723.61 Hash/s
ZqzdGqDsrtwBk4YG86dU4NBRTRUznPPVD2 1 100% 723.54 Hash/s
ZoHXLtUbrgS7CbtcFVaFqCHofNTXFKmeV2 0.45 100% 696.49 Hash/s
ZqZX3Wb51tXiZuefU7CytHmbJKGfGw9sQo 0.7 100% 693.98 Hash/s
ZcPUHGUwkbMm9sauWYW5hUDSG1iVgqSzcs 0.52 100% 688.40 Hash/s
ZhYxqcgr4fux4ZsNVZ7oBBzXC5xPzTU3BR 0.33 100% 687.54 Hash/s
ZtMc8a9Vc5zKiGdttbf9e56DHHXqHKE7kh 0.4 100% 677.21 Hash/s
Zyb8V7od9TsseDS3RjPJW56R2e8mECs3NY 0.95 100% 676.68 Hash/s
ZhTnGjthVZAXe8PPrwSZJFVr5JfFnNbLUE 1.1 100% 667.64 Hash/s
ZwksLMxtT8uDfLhXMA7rjtMFRBwjzvAcqS 0.79 100% 663.97 Hash/s
ZytVuxsFeLLzXcteNSK6j1RmCbG3ATApB5 3 100% 655.36 Hash/s
Zy5r5WT1hQWpNpMeLigjv34CkAsEgxnhrj 0 100% 655.36 Hash/s
ZwEbmerp91AxRYu7EHHSc8oSWQMJg6xMy6 0 100% 655.36 Hash/s
ZqncmAgth3q25KsgXB9pmv6q2vBC67RfNt 0.71 100% 654.34 Hash/s
ZrHCa5FZN1aRVD7v3hjswohaN7ghyHdZV2 1.3 100% 638.49 Hash/s
ZebhHWPC5WLDSZkUATw1FsyryYcFzpVfQJ 1.12 100% 627.67 Hash/s
ZyZhr4EAG1X9N7keATq5TK1JZsAbhnQ6TW 0.46 100% 614.54 Hash/s
ZgECu2NpvWWy9HdS7sFv6UuHoFfqQF22VV 0.74 99.29% 611.67 Hash/s
ZhnPrs8RihkmD6xKvZzwGP6BFcENsFjise 0.36 100% 610.42 Hash/s
ZuzHYHzSpGs6qSb2rX4mfU1fAtrrCgGf7b 0.44 100% 598.56 Hash/s
ZpDvjmxXMFdewXrg8qssGzvzvDnDp9GtXP 0.61 100% 595.72 Hash/s
Zu579ycnb9jykJcKWuwgGGzyVDuY4PiQZA 0.62 100% 580.60 Hash/s
Zqtm5D87cacz4py2eBCEZEjBsdGRVSK4C6 0.87 100% 541.00 Hash/s
ZzhjQyBj7ZkQ57grXRx4RYuVvZ1wCTgxNn 0.9 100% 491.52 Hash/s
ZtmqE1F5xmhiJ459KC3paQpnbFSr2d2n35 0.54 100% 477.56 Hash/s
Zxj1Pe1exhjtqrAMURVQ83H8RbTSKfymsp 0.5 100% 453.25 Hash/s
ZbaNQViqd8NqQhBgwrYQ4QP7EedQ88R5C9 0.99 100% 448.62 Hash/s
Zw3oXHWd8E8hfpU9q7nBaMBf2cKjuS8FLf 0.42 100% 440.41 Hash/s
ZbxqEpXv3Y9g2XcB1jwMGUcbmBjnbeZeK1 0.21 100% 435.73 Hash/s
ZveHPEDWajKmejikXbGfAKf2nYXkBbHCty 0.53 100% 422.34 Hash/s
ZrRRWr1H31Y92FEKdGtiJsoU4MKATxtCAU 0.28 100% 419.16 Hash/s
ZhNFsYp9hPWTNBgKXkhvN4KGBN5D57JKhV 0.45 100% 412.68 Hash/s
Zu3Lqq4CW31ab4NcDqcw46BPth5P1PK8oN 0.28 100% 407.64 Hash/s
ZmPn6zfLUnryrztUmycdc3RwB4GmvBUakr 0.26 100% 398.80 Hash/s
Zd4pHWGSYs8ScfZXBWDA7FDiG21WtcK7qo 0.3 100% 396.36 Hash/s
ZqNZaXRHHk3Dgr96SmdSz3pGqVjFMJb77G 0.25 100% 349.53 Hash/s
ZmvEceYRUmgSAiWzc9WLPCmzMqapDrGU1b 0.5 100% 338.60 Hash/s
Zu59YfffbKAAN1DDgxW3cCEWuwJMd1Atd9 0.35 100% 327.68 Hash/s
ZvFJsBofuSfx4d5BF7XuDRp5JH4DgjeKsY 0.3 100% 316.76 Hash/s
ZorsBb5TWz6gB8cn5oSm5gayAUAzJEMRc1 0.26 100% 310.81 Hash/s
ZeTxHgD46TjHHsY2TMqBq4wqy6ANNQnEDY 0.25 100% 305.83 Hash/s
ZebsqjkAGiPjJf1oDYx1nYbF1iKdyrHshh 0.1 100% 294.91 Hash/s
ZqtepBjrDbUv3Jpuruqzg4XYwU6o5GDLgW 0.22 100% 277.98 Hash/s
ZwxGDHAvbKrzzwbkHqR5gBKK6YxgrJSa2Y 0.1 100% 273.07 Hash/s
Zot9xoyRbmQuFkU656eqk1Dcqb6H3pDoSZ 0.31 100% 256.17 Hash/s
ZnYcmpZNn4o7b6KWoiTb56PepdJDYCdpEr 0.15 100% 229.38 Hash/s
Zdqs7rnC3gUizVHgk5yVuNGFBRKc3nFyFM 0.25 100% 229.38 Hash/s
Zhypbhq6MR5e21ycBZR1qbyiBzRZVKwUxa 0.1 100% 216.98 Hash/s
ZpAC4Fb8UpGrhAJ8fXbhdv7CuDRRByccvp 0.3 100% 207.53 Hash/s
ZyynwesGy8woGny6Zc9NTWSG8egTkQT3Jd 0.35 100% 174.76 Hash/s
Zq5UPrH6a5kNpHoiqhTd5hrU2JGG3d6CF4 0.2 100% 163.84 Hash/s
ZoH5izXQL53Ci87oTwC1pLhv3Q9weCnkj4 0.17 100% 151.68 Hash/s
ZnjhU7yYmL5HQpwEGXnPutQ6dbc6rQgtzo 0.16 100% 127.47 Hash/s
Zpg3w3rs23ndVKwjfapjxXHeXLiJhUWdhh 0.1 100% 120.15 Hash/s
ZuvmyduCGVF9fRfCc9B9edqCtSHtEna8c5 0.18 100% 109.23 Hash/s
ZrzzM67aanjE24QoKQyi4BWryn3VwznaYw 0.13 100% 101.27 Hash/s
ZmmAaNM5UMzgEz7VMYBvu2nKuEgCX7BG4Q 0.07 100% 85.89 Hash/s
ZvgRrxei4BnwLYd9pGPfvwcU27crtREUHi 0.07 100% 85.49 Hash/s
ZyS87hZiJobZMht5GPfAGMSCkct9zawWJA 0.12 100% 81.88 Hash/s
ZpCpjs8RSct2wmWpn6Kdk3XhNGs9Cw2Cqq 0.09 100% 81.63 Hash/s
ZpUo33rC9b7QaM4RN8GPTX63tokS1ECHPq 0.05 100% 76.46 Hash/s
ZrtLEW99ewzPtRbxHSquZetDwoA7vBevaX 0.13 100% 74.79 Hash/s
ZnnojTGSjqF918JSe7uNRacmruc8EiK2v4 0.07 100% 66.52 Hash/s
ZvpE6NNrZWZhFLDmjc6uywgyq6AcxfrXGB 0 100% 65.54 Hash/s
ZpVhzUgZwkwaHWoAJji33DmS8sosoNzVaX 0.11 100% 62.70 Hash/s
ZtP3MBSksg5r4xkMM5eCzULG4ytGaRt4WF 0 100% 54.61 Hash/s
ZfaJJVXY1xwGjf9zNQky553TxxpEb42BYM 0.06 100% 54.15 Hash/s
ZgBYrodmzePUBdq14nJGGdU1Yr91Kcipcs 0.07 100% 51.56 Hash/s
Zwgc9fMWjh4mdqeggWSS4c8eu9JPhdxyMT 0.07 100% 49.70 Hash/s
ZyEoR7jM195fGhV5SGNayqJW4r6SH3se6K 0.06 100% 32.58 Hash/s
ZmBRKWNyBY1Gyc5qPKg8hyzhVehoazYESk 0.02 100% 32.18 Hash/s
Zx9HzvDGTaEUPxs94n6Y4mbKeRvyoQMTun 0.02 100% 12.43 Hash/s
ZwRdN8J5LthJmkU6sU9bbyo5pPR7NqVk1Z 0.01 100% 5.24 Hash/s