Miner Lookup: Bitzeny Top Miners    298 Miners    327 Workers    12224.290261719996 Shares
Address Shares Efficiency Hashrate
ZfYHAhLooYjJDUtKmzqA1ybkmVgz1Vimxe 361.23 100% 26.15 KHash/s
ZzCCzHApASSorHpeyvcS3pP15opABgYCYQ 249.19 100% 19.82 KHash/s
Zj4wwtAvtG6VQ4FqPujxJkBwR9J2Abio6p 287.62 97.23% 17.84 KHash/s
Ze2yB3Xxuz8hoN8HHGtUdKA2ssYnBuLNGx 203.46 100% 16.68 KHash/s
Zcd3haB9oY82s93fGPRYnCNnhcRdvzZ5gd 238.89 100% 15.97 KHash/s
Zd9NCcjZhWPA7pVADyPkG77FJZwqCkKAcU 192.16 100% 13.02 KHash/s
ZwagdhD1rLaNDVMWfqSxzPuKfNtemWwaUb 214.64 100% 12.97 KHash/s
ZnNWdQM1b1fj88d4C3iDiQN1gAPFQinLts 190.74 100% 11.79 KHash/s
Zta9zwQZ3MdCuBQAmo8WTGhQdX1X1hg9cm 155 100% 10.92 KHash/s
ZuvWXUoxHrmJvsYJjTsJCioUFkc7tXf3Md 132 94.11% 10.49 KHash/s
ZvMYB2teAmBdwYrxVn1q9R88rzAAPuJcup 165.55 100% 10.26 KHash/s
Zu5LXTvXtXYGVUegAHiYFHoDrVdaMjorJh 144.92 100% 10.25 KHash/s
ZswxKgfFBEAQhPbj57Jz8grAqk48xhpNLK 174 100% 9.83 KHash/s
ZrfMC4GPKFCKrPdmjd64V5kpS3bQrhz1oR 87 100% 9.83 KHash/s
ZswifBCnQYBvnZLESWSDxHzpf9jFT4j239 112.17 100% 9.45 KHash/s
ZfMSpnEXi9EBnEdNJkpix51WmwxNe2rPf6 153.9 100% 9.44 KHash/s
ZwxgHtcHEgW1vyWBK8JXqWpeWRVP75wdTP 117.67 100% 8.75 KHash/s
ZfVmsgqeAQ7a4SqzpkVHkTyeC2jU35nMP4 109.87 100% 8.21 KHash/s
Zopcv7wNgc14iQyWVQWGeo5P9BwBGnKFhR 93 100% 7.86 KHash/s
ZvkXb74tVJqzcTxdnqjqTYf2NJD3CjUq1L 116.4 100% 7.68 KHash/s
ZjmBKEGAg1zAmaY9DPHWSvsNuZFrkg3AFJ 119.67 100% 7.48 KHash/s
ZrRRWr1H31Y92FEKdGtiJsoU4MKATxtCAU 98.58 100% 7.34 KHash/s
ZsaqSZvATsSgVTi7s4RabX9XvCgXeEcpCQ 101.37 100% 7.27 KHash/s
ZeQTLJ1EBeDHPGFAeNyhrpRMYboVoVbHzq 102.63 99.46% 7.06 KHash/s
ZrTpxaw5Jmu4GXeyMBuPp84qyWF5mp2zSk 100.2 100% 6.87 KHash/s
ZnBHj4DMR4V4bG5N4nChJK6i4hMr1viLV2 78.88 100% 6.79 KHash/s
ZjoWLo9eit7cVKGM1MpcKY1Pjoqw5F4jEb 75.8 100% 6.69 KHash/s
ZvzFWXr82rfxceMU3thEUFoAeQgbbMg9UC 83.77 100% 6.68 KHash/s
ZnR1UjgpHp5Z1NE72PvLuizKKnH81Apnzz 106.73 100% 6.63 KHash/s
ZhpZse3s5wmUW4rECR7X579T26dC87kbUZ 96 100% 6.55 KHash/s
Ze6UfAimi35wYKAmA9FdmVt87g4H5tbgU7 86.76 100% 6.46 KHash/s
ZxuZ49m5N7T1FtBR7xbeySrVZek4GUHqBH 92 100% 6.34 KHash/s
ZnZXNfWHyzoFGo6sUQAeHrUbrRDPtBrFhs 87.21 100% 6.27 KHash/s
Zq4NMnoXweRJ4kHKMmYnfA1KHxqTVvrAsc 94.89 100% 6.04 KHash/s
ZeJG7dDdAgEEo6MmN3E2fe5ZCftwNJ9mxm 74.02 100% 6.04 KHash/s
Zxyjm5S6jrG5sHpCDJ6siMYnSBT9awhnhA 70.52 100% 5.97 KHash/s
ZsZGw4hUiWJ8BxFP4S9yHUBDUFCnsAt8yk 88.37 100% 5.95 KHash/s
ZkRpBxddNiCNKZ98AhGxMdQrn5fLD4MZAC 80.55 100% 5.92 KHash/s
ZhVTQVhRKWfNLbH7oJiAUGJKEHWgLZ3Mh2 93 100% 5.90 KHash/s
ZjhugDtx9CFg6FvLPJNLZXjhUtkY2DmGhw 79.1 100% 5.86 KHash/s
ZfmpSfCJMfTnmsrKz7hRBtiSRvguWg5Qnh 119.17 100% 5.74 KHash/s
Zs7yo2ZbAU3KaNUqy1QmPtN26LRTdFeDWA 93 100% 5.68 KHash/s
Ztt48v5162ULfremy6z44gyqvwbneBaEsd 68.88 100% 5.55 KHash/s
ZuSvK1xdosFQZrukBbqYkp2fyVGV9RXP64 78.21 100% 5.48 KHash/s
ZvGNRgpikUn6fUGhvNEsFRyQapPsEpE55Z 69.55 100% 5.32 KHash/s
ZzeJz6BFqfFeEfG69Hz91ooLhwJVW9d4y9 54 100% 5.24 KHash/s
ZcwWYxKAwxWPYRRjpSqBsExcnCznmPk282 61.31 100% 5.16 KHash/s
ZcWpEZPauiAd8gDedgpbSQnVovtQenAekB 73.88 100% 4.98 KHash/s
ZdseoC6qDcB52CgSKGfpRWJmRMskZAgsvx 71.63 100% 4.59 KHash/s
ZgzUKz4NNHbRHLvL832iXKmzDAEurvpivA 71 100% 4.59 KHash/s
Zrj4nLQdYN662Uj2rYSuXGQFQSCA9oSQ9D 61.61 97.57% 4.40 KHash/s
ZjUeivH136BkghR2ee2VZoMCGnv2vxWpkP 67.76 100% 4.36 KHash/s
Zj61oSnE8g5FwTkGu8ebgwwdnqz6eDigM3 64.46 100% 4.35 KHash/s
ZcPH659hjX32WVJeggTUepzPFbu69fu2Ct 61 100% 4.15 KHash/s
ZupPTUrKXmAXevYivrbA4Poggi3sdw6UwJ 50.02 100% 4.15 KHash/s
ZpjR9mNDzRUEHQnhhQ7akeLSrHNknyRiKu 52.06 100% 4.05 KHash/s
Zoi87Yt4GXWPDZkDRnGXsU2t7oLL8LFPxZ 52.64 100% 3.99 KHash/s
Zs1gShDJLB7JEv5zo7RWm2Xho2oU3SE6kf 57.93 100% 3.98 KHash/s
ZnJd7Gjd1kBjDWkDBfP9B45yL8SoxtspGT 67.62 100% 3.95 KHash/s
ZnhBT3cEpjw7AwWndJUokXVyPpLhzD6MbZ 62.15 100% 3.93 KHash/s
ZbscKo4zkco28Yotj1vdehiUerm16UKqN5 36 100% 3.93 KHash/s
Zu1Ar2LaJhrW2cQzhrHsWTZi59s8Mgax6v 72 100% 3.93 KHash/s
Zi7T5LeyLFv19XkzLAV9Mp9nEDnwhgC3f2 48 100% 3.93 KHash/s
Zv4oKpvyKsLdDj8oB4V8sjLHu8U7wCVTpH 51 100% 3.93 KHash/s
Zuw5tcrwmBZixKG5VWhb9b7i8GfbRrdYU5 84 100% 3.93 KHash/s
ZuuZyh6HkZCY2m15Uj7yr93KU3W7e3ZqgC 53.3 100% 3.91 KHash/s
ZvKppFf2mHZdkZUuf7J3XvBKa2htiWLZC4 51.43 100% 3.88 KHash/s
ZxpgmwKMpqXsAnt6fC6AYe28ueivnpMuVP 61.95 99.48% 3.83 KHash/s
Zrbmdbur1nhtcuyQAvXuER89CdLeLqL5X6 47.19 100% 3.79 KHash/s
ZqfVYQ344sMipB9HeTGVrg1T9Y2fAa6jdv 58.25 100% 3.57 KHash/s
ZvR12VhVxLs1y31nLNuP2FiptyTvDByL8P 47.19 93.7% 3.55 KHash/s
ZfDSNSawHHnjb6H5QYG7ojLiVTzCvbps9A 38.8 100% 3.55 KHash/s
ZdfApY3dBJoZyfHKMVS7EBNJPmerKENyNY 57.93 100% 3.50 KHash/s
ZovPt5zFg34LtUg9DGKh1BzqUfLGMPX69x 51.7 100% 3.47 KHash/s
ZzekuRQqqRZuz3nJHCAd5CjqZPj1cgmBSg 41.29 100% 3.38 KHash/s
ZpZiWoPXc3rFSEFGMhF7hrs1E4Bbjex6yY 48.78 100% 3.37 KHash/s
ZmVKM7R4H8RvbfeSnMYNt2SsmJRP1nzgNK 45.03 100% 3.36 KHash/s
ZqMLCpaLAMzahT7VPF21rexibsnXVrQUu8 53.55 100% 3.35 KHash/s
ZmJfayqffeRom6eQHHKoQ9Pb3gtyK2viYH 63 100% 3.28 KHash/s
Zmvhb3HNk4yGXK8vZqCGfHFx4RkJbBiS69 36 100% 3.28 KHash/s
ZbZxxpHNzBSQS4vs4D3wFbr4zVrQnivNKB 45.4 100% 3.17 KHash/s
ZkefejdP7zaxTtxivtt63aJ1U9N7hAHonT 43.74 100% 3.11 KHash/s
ZpwpRSvRRX6XqPpdK2JgQtpMaNV9WKCbhg 40.05 100% 3.10 KHash/s
ZsRJixUTdc9xp7uvpijVvmDeDrvu4iDUzY 50 100% 3.06 KHash/s
ZprENfmfTaTpeBBDAaMNYHTtisuo6sH31W 46.64 100% 3.02 KHash/s
Zmn2YL4cf33GtiSf6hrmCZ4wcLNpxZMxki 38.35 100% 2.99 KHash/s
ZydsVsCWP9FByh1sRDMsjYCEVSy27GbUnr 41.12 100% 2.91 KHash/s
Zk6zGbDvbKGJiHokWSck3p1GHcceAFKmPD 42.4 100% 2.88 KHash/s
ZuzHYHzSpGs6qSb2rX4mfU1fAtrrCgGf7b 38.5 100% 2.80 KHash/s
ZngXVo8YaFg1VwEszuQ2b5dW3qQzQuJDsF 40.03 100% 2.75 KHash/s
ZbkrC4WEFju5ce3LeH4NC1j4xpdWTpvwWo 32.41 100% 2.74 KHash/s
ZhYrh95mBK8WL3tejLuSmB9wnvAE3Mzntj 41.17 100% 2.73 KHash/s
ZkeZEqoKg5AoXsJuhyZ5gupYrHL5GACzSP 40.35 100% 2.70 KHash/s
ZrC85McnDzW1wZvUtda1QSNyUfijne7X9L 40.75 99.23% 2.68 KHash/s
ZqHZu56ejh3B6vzrEJrnckrMt2ERFm73oU 38.27 100% 2.67 KHash/s
ZpVYEoQanyfCmpAzYFnFLqDa65BD5znLRH 33.7 100% 2.66 KHash/s
ZcnX6AjVRR1fdi8TVCo3gUV4Bwvqwu2HRn 38.86 100% 2.62 KHash/s
ZbyJpHqMPSEWdYJHCmd37HXgB6jvanpEPF 21 100% 2.62 KHash/s
Zt9xTtjS6rxvECAjMJhdW1ZndYLHnnCpsh 48 100% 2.62 KHash/s
Zh9vNXWRprnQiRo7yyQFDwri8z9T711LZp 42 100% 2.62 KHash/s
ZjR8Ubn8m1bGSKEkEiMv3NhJ4ythACH4oZ 21 100% 2.62 KHash/s
ZtXCwkaJsocqRKqXbmgzwwCPGwgzsk4qWM 66 100% 2.62 KHash/s
ZgHUGLTS1M1qNn1mznhAsXEuq6ZjCQFzCT 42 100% 2.62 KHash/s
ZyVA3K6u3nBfR64qynhCEFDCGhk1Lsq3vs 45 100% 2.62 KHash/s
ZdPvnhJFgXvAC5TLVPNZ3uCSkynUTX88hD 44.29 100% 2.61 KHash/s
Zv1KUYMrfToJNjLDZ5naGh5kbUchExHmys 35.52 100% 2.60 KHash/s
ZsVGJAmP1F9eA2gXs1VPnUopFNk2n4AEGh 41.52 100% 2.58 KHash/s
ZgQTEV9aBpHQqcfnNsGhVWTXfQqCd64Pj4 31.77 100% 2.57 KHash/s
Zzbphp52d6jsqi5m5ew9xs7Ua72ueTY38T 34.09 100% 2.55 KHash/s
Zro6GMsZYu5cu7gZ8jchKQachtbLLZXpMe 49.71 100% 2.54 KHash/s
ZeJo6YypL4KnrBcWAyk7EYfEh6jMyuwRC9 36.38 100% 2.54 KHash/s
ZcxGvZBRCYVFLH9h65ASVvaHaW7umDaHKf 34.44 100% 2.53 KHash/s
ZhBZkC5eJGnd98nbab1MFL6fB9ji31S57L 46.78 100% 2.50 KHash/s
ZbVTNZaAzN6MB2xfa9hM986XFdkafaHFHk 34.42 100% 2.48 KHash/s
Zs8tK33fpqBjE73cFdSM7KPTF98hyZt723 31.41 100% 2.40 KHash/s
ZqHGKTh69AMeFGqBsAft2witebU1Ub5iY2 48.4 100% 2.36 KHash/s
ZsPMrkbAxoZkf9mi94pKHrfdoyyvLvqvWy 37.65 100% 2.35 KHash/s
Zm9vtSp9Kg5FUWHwDB6arGHypXW1ivHCNr 31.44 100% 2.32 KHash/s
ZtJiFsVczAMMNUnktkVDBtRsKdNX6hiuyu 33.44 100% 2.29 KHash/s
ZziKNAA7pYvLyRf6ZD9cVN9MHx6nqjHBKG 40.15 100% 2.24 KHash/s
ZhPbfgx9ovdZ6j3vutp6HdrKPyLHorX5ax 37.8 100% 2.20 KHash/s
ZkuzZFE55uPnJw2fdsfeevRpMJEuyT4jtr 35.28 100% 2.19 KHash/s
ZyEr9szUxTbfUd7iDnjAhFimYimNYQHraj 10 100% 2.18 KHash/s
ZbsiuasgA6zrgBvbrwVhYP7B1SQLSgGv9W 85 100% 2.18 KHash/s
ZuAvZDuj9XDZj9E9z6NSNAUiXurzmegfcq 31.4 96.77% 2.17 KHash/s
Zx4LSZ1d7shoPqf9k7AZH1bSdgFqjzZyJi 30.04 100% 2.14 KHash/s
ZhnPrs8RihkmD6xKvZzwGP6BFcENsFjise 29.31 97.82% 2.13 KHash/s
Zx6ESPbtc6LotUUMsD9rQs5jjshs5dqWUr 37.9 100% 2.12 KHash/s
Zxip3hKsUDsLMmvSkH4Pg8ieiYiLEggcq2 29.17 99.85% 2.11 KHash/s
Zy6SLkA7UM1vaK4aJTBsUUiynkgfhdw38i 24.09 100% 2.10 KHash/s
ZtmqE1F5xmhiJ459KC3paQpnbFSr2d2n35 27.63 100% 2.10 KHash/s
ZuED9WmVDnSWsVCiyYT1tEGfMkdZEybUyp 30.96 100% 2.07 KHash/s
ZmFqJQxa3gkiQF2buJt4EwBHu2UENbcCEu 30.9 100% 2.04 KHash/s
Zy4pMcftpFSGTb4iB3ioWaXCvk9UYF8SGi 26.52 100% 2.04 KHash/s
ZcLUuVhiQzErDSHYefxKNTDhUWWu3mUunV 29.96 100% 2.01 KHash/s
ZozAKpzvSFLrmZAsXf1FQq3BNymHtHcu8M 26.4 100% 2.01 KHash/s
ZgJ1gHvwSpku7aqRwXxkgiwtZFxkgC3K9H 31.61 100% 2.00 KHash/s
ZzHPXe84j1BDXdR3znXh62mn4dJoKDxGLr 25.15 100% 1.98 KHash/s
ZzdefcoaUGjRj1ueAt1QiLf7thqoHo3db4 30.35 100% 1.97 KHash/s
ZdPW47vrVCma8AG9guwYD4CC7KyTjbDJh7 18 100% 1.97 KHash/s
ZpJunxmapd1T4oS9BgepJJ6Y5iRFvtTa4c 30 100% 1.97 KHash/s
ZgVnP3GFw9XXvfLQgPTq7nTYMtcJUFNhBg 30 100% 1.97 KHash/s
ZwcKMvWHZGm9HuVvXhgxNwmyd9L66vKN7z 42 100% 1.97 KHash/s
Zg4kgQevJgz1J6AzaiUCth7nRTdRPCZVVz 42 100% 1.97 KHash/s
Zhq3wXXbxJyk6LZ4hJyD7ywegfRYarRf21 20.75 100% 1.92 KHash/s
ZkGEehNKFQ3LLHxdD5BsuyhVMPA3eKW4M5 28.69 99.59% 1.91 KHash/s
ZdcdP74VaNHgWfpAoPWhDFE6W5fLXEGpNs 36.8 100% 1.83 KHash/s
ZxBkxT1Wg3PfNMCgJctb4GmcgopQAH6XfT 25.13 93.61% 1.83 KHash/s
ZroDPzrKBdtvFEqk8PZTiAfrUgcYcvi5fx 28.29 100% 1.83 KHash/s
ZkKVxatH7n6kPqacQyfxqF6Bba4wncCsnp 22.89 100% 1.82 KHash/s
ZsZgRJtCStfsQvyh8wr3QiP5ptTH3tAffg 21.25 100% 1.80 KHash/s
Zy6uXpLhvc9QAmD4mrwPn4JNnMGGvcjwKW 18.96 100% 1.79 KHash/s
Zdi6Mq17p5rHwYwdEzaZz8fbdDVcJw4kM3 27.19 100% 1.78 KHash/s
ZbrpsHCGBeEPbgKHFky92JFr8vVZdWvu5D 29.1 100% 1.76 KHash/s
Ztj8TP7dz4qcf5Sg1FFqe9guUJ1L63TgrM 32.48 100% 1.75 KHash/s
ZgrLDJ7MKqmvTHHSGEad8VTfTE62XLnfvw 25.48 100% 1.74 KHash/s
ZcopYTzcdUvbobBn73otN8esP3o17fUBM7 27.95 100% 1.73 KHash/s
Zypo9xZxjRwiSEW24zuUPw2ucTzvaMcvMK 32.38 100% 1.70 KHash/s
ZreCGUfPm3EVJmhNnG1yVREySfW3MpEjhA 24.92 100% 1.70 KHash/s
ZjE2KZJXV8g7MhuF3zz2Wc83J9U57Ak1BS 20.51 100% 1.70 KHash/s
ZgGBTRPvM4zAmdYPfnc9j1FqT8btSHD3ra 24.72 100% 1.67 KHash/s
ZmdhccKqZRK9mnWFqACAKPaKxSR6RXzZhP 25.38 100% 1.66 KHash/s
ZendmHaCwEaN9U1DB4tTsddjoRyQWa6ibK 22.6 98.37% 1.64 KHash/s
ZbsWhyupH36AHckACEdu4igojvQbdBVN9v 22.88 100% 1.62 KHash/s
Zz7nFkyBZZQ4P8yeoFd5bzXbDtEZcMZxuV 23.53 100% 1.60 KHash/s
Zhk1SoSToTssjtTRsXUybidHwnHf6PAd2m 22.27 100% 1.59 KHash/s
ZfG178MME4GfGssf9F5QTDjFrqXipCB4z7 31.77 100% 1.59 KHash/s
ZxgJy32yje2DkW5k64Jt6sRVVSrEWfdTqP 17.14 100% 1.59 KHash/s
ZnUN4KpbKbViPMo5Xi3U96gpyQyEVsnHUE 20.11 100% 1.58 KHash/s
ZnbqtatKeVtNFiuzd252PCZ1kkRiN7BRkA 89.49 100% 1.58 KHash/s
ZnAw6j1MaskVprBmKtb4Zw5UkRcWCMizaq 25.22 100% 1.58 KHash/s
ZrtnvwFx196NVAGoAdis6VbqoCRC7iNh7b 22.84 100% 1.57 KHash/s
ZeSobXdc2EPgdqzNH61NnB67DhE6YMwR6D 25.43 100% 1.56 KHash/s
ZtXArbsVv7ehyKU656fZJh82ZTSrnM79cs 28.86 100% 1.50 KHash/s
Ze99hCeHc3SgsixAwzSUQe6sxjsXM2z8VY 20.07 99.99% 1.48 KHash/s
ZwomuLUF8iV8ceBTFrqLgRsgsNLdKd97hY 24.42 100% 1.48 KHash/s
ZvyXbwJaVqnxebzXjTJZskXujiDGfDSbxA 19.23 100% 1.48 KHash/s
Zz1mtaJiCuNUFdS3F4kzv1eYhV3bAnpXjj 19.61 100% 1.45 KHash/s
ZemeB4rfBbWmMAxw9yQsEXAiudRL26FMwt 14.88 100% 1.44 KHash/s
ZrntwQgywrgCYduzoA8j9A2XX92xA6C9jy 21.99 100% 1.43 KHash/s
ZjhApZA2NVyrY28pXfwXbUX9j8UmPge4MP 20.84 100% 1.39 KHash/s
Zm72A9YjTPDDcQrkQPKp4vEVBjWaFivV5h 19.8 100% 1.36 KHash/s
ZwRdN8J5LthJmkU6sU9bbyo5pPR7NqVk1Z 19.54 100% 1.32 KHash/s
ZjtdbhLSt1Pjsd2N4jpxAWTn9UugoneGBs 30 100% 1.31 KHash/s
ZrL6p1pMCbQsbKUCuBdo4eKRQKvdE6mg2v 18 100% 1.31 KHash/s
Zk2efVMmnq7T3w1uhQnMAaVFet2NPaGSNu 21 100% 1.31 KHash/s
ZppZHygQKGMT5GzhYxaMTJX2uXuJPAhjK8 16.85 100% 1.27 KHash/s
ZqiJtKfAK8YzRSvSWPuZtQDnxy8qKqqGw2 14.97 100% 1.26 KHash/s
ZsCRBksqo75R8vU1oNdRbXJsiMzNEVYj9H 20.1 100% 1.25 KHash/s
ZhL2LhPD6X4eMne1rwdyxADnWbUwLss4xf 17.87 100% 1.24 KHash/s
ZhN28kYXPC8fbU23JVPvrb3ma7JCE8R2o1 15.79 100% 1.22 KHash/s
ZmxMf91HDjC9Zz5xqBihX1kPdLxE62Y9Sv 17.66 100% 1.21 KHash/s
ZeoxHBSBHmAhtxopcw81iePk9jR2x9JYB8 14.47 100% 1.21 KHash/s
ZywEGuFuMMmyTcJnicXzUSyZ86nGM7A8eR 17.04 100% 1.21 KHash/s
ZvFBK5TTov8FYfxWUgVTgmeWsWbTLb7aeT 17.52 100% 1.21 KHash/s
Ze57MQKQNfd8435JY4HEiChtRdScZeE5KW 15.83 100% 1.19 KHash/s
Zm4HAr3LNbhT6neDnGjg8Guyxgzn1ML8nX 15.26 100% 1.19 KHash/s
ZnYFzsnWxpuSAYzzw7dNeYVnzpiV5gZuJJ 19.27 100% 1.14 KHash/s
ZebhHWPC5WLDSZkUATw1FsyryYcFzpVfQJ 14.3 100% 1.11 KHash/s
ZgsnrXyiadxxHsZK38YVnzovNtxvK3oPwz 14.69 100% 1.11 KHash/s
ZhyBk5y4TGjQ3ykSDVGpCy42SojAQL7irg 8.57 100% 1.06 KHash/s
Zi62RxbJdnfboBh7EgkKKtq4f3pkQf3Qot 13.36 100% 1.05 KHash/s
Zf6iikypXpqNvu9W65pjdbJPWNJ5c66cJy 14.37 100% 1.04 KHash/s
Ziiw5X2txhB5UkER1vja77geuSYpfh1CUC 14.4 100% 1.00 KHash/s
ZwoGekDWVyP7P7Fn6TTQE7ZbRGm5JSdjrd 14.19 100% 989.29 Hash/s
ZcWu59pWKpBksXaoCBZzJwgijQgAS4febN 13.22 100% 989.16 Hash/s
ZmYSnfqHm2zdTMXoeF5bapyXz9oH53H58w 18.39 100% 981.62 Hash/s
ZoHXLtUbrgS7CbtcFVaFqCHofNTXFKmeV2 12.31 100% 981.34 Hash/s
ZyPiA46vQxsXzn79jGzW5yr59rJmRMM2Fn 17.82 100% 965.79 Hash/s
ZmXeQtVcC6PHFivpJWcM6rcMtTvgC6NkzQ 13.77 100% 959.97 Hash/s
ZrPSjTTAJwVvSpKiXmw8KUPqETm6pFmsiz 11.76 100% 952.46 Hash/s
Ziq23nPG4xGpxPZXoDbPUVBwE6ZLc8mM4Y 10.1 100% 948.66 Hash/s
ZgPhABWHXrFfoVorx1c5RiDtcqQGfDF2vQ 21.12 100% 940.14 Hash/s
ZvDAu8NnSnovR2zfSP3b9oHsm7KnWbRsUk 10.68 100% 933.86 Hash/s
Zc8pYYo5C8cTzHpNC3JL7SUCjJaDP69rgL 11.21 100% 861.59 Hash/s
ZjNKpcYYRk1B8jivRwksiDnNdMUtDuJFrK 12.33 100% 850.53 Hash/s
ZyyWmju1g3gp9iGxAuVdKWx39DMJdDD4vo 12.64 100% 837.28 Hash/s
ZiTQz8ZEA8NSL1mb5XdRot9kGho5owsBYv 15.37 100% 824.95 Hash/s
ZowigMrscwStmPT5kkozAG6ZoeujwA6b4W 12.4 100% 812.08 Hash/s
ZxSFckoTe5fFXXQ2xNHUfBbfz58A1fj2pG 11.96 100% 806.94 Hash/s
Zn6CVQKfUc4ZQSujBJNeQc7EXjjitNXvfb 11.08 100% 802.15 Hash/s
ZeEnWerfH8b6DAMazvfG1W5xNjMJ7J4hV9 13.1 99.99% 764.59 Hash/s
ZqNZaXRHHk3Dgr96SmdSz3pGqVjFMJb77G 8.59 100% 728.38 Hash/s
Zvdd9kREp8Bmiou5nrh8njNEi9xbxhFo3g 11.68 100% 724.32 Hash/s
ZixwtvXFEx8MXqf2yBQxGufY89RevwXLAQ 11 100% 720.90 Hash/s
ZtMc8a9Vc5zKiGdttbf9e56DHHXqHKE7kh 13.1 100% 720.90 Hash/s
ZhBAhggFDtfwpU42vxJ5fip7T6rw7fH47g 11.25 100% 705.49 Hash/s
Zig7nHdFGKAwVnWn38atGB5RJGDu7Fr7L1 10.62 100% 690.05 Hash/s
ZkYB1gLJ464YZL9DAULV8HRGpRF8DviJgX 9.62 100% 682.36 Hash/s
ZfavUJRnd5m9Xk1rntVQwfQNp4g4Np1as4 11.57 100% 670.50 Hash/s
ZfA5y3TureDYfdAKFqgXk4f679dC3NDgHa 15 100% 655.36 Hash/s
ZfAnNMq3SUebef2BGNhtmd5nttiU4Nkn19 27 100% 655.36 Hash/s
ZePbC9pzuyZ7s3tPkrkoaLZKJ6oeWrnt8P 36 100% 655.36 Hash/s
Zv5HbEdTxoV6QfwWQjoootzunmAS9TbZnj 27 100% 655.36 Hash/s
ZcktAerAcEU1rTfsefivFSRy9mGbbyqRwA 9.33 100% 652.32 Hash/s
ZudK3qk9BqqKZWqjVr5b5ahigpfiyDxqCT 10.79 100% 638.58 Hash/s
ZhV8sN91PD5bjDghYqjx95QZciY1WMt3sn 7.69 100% 631.04 Hash/s
Zmsr9MvzWeV8NhhnXnGXxvE9wqUNuFpTjT 7.48 100% 589.93 Hash/s
ZtX8RubQWeWjtiaYj95FNvADH9M9XWbajp 10.31 100% 588.07 Hash/s
ZioDDogEdmVEsWXB2sjXara6Y6ygT9EbhG 8.97 100% 587.85 Hash/s
Zdwnyk2vZEbJ9re7H6tr1pjBR8oDzJ5cU4 7.48 100% 572.35 Hash/s
ZviEDaoXcN1VJinNWpCw4pqeq3JpYKD5eU 7.45 100% 566.51 Hash/s
ZjZcFq84gkNFAkUG3A6HLgcpUR2quo2dho 10.6 100% 537.32 Hash/s
ZveHPEDWajKmejikXbGfAKf2nYXkBbHCty 8.29 100% 530.41 Hash/s
ZmPn6zfLUnryrztUmycdc3RwB4GmvBUakr 6.71 100% 512.95 Hash/s
Zc1GXZwKK8jXeid3KLCD1PpNkKkTbFsawk 10.77 91.18% 509.60 Hash/s
Ztx9Jm9AHGc9xGjp8n8HVZkSxy5CyhvXCU 6.64 100% 487.94 Hash/s
ZnNFai7UQwgaiztt919QNnZrFHPeLXiCn8 6.74 100% 486.31 Hash/s
ZeF1sUoaWth1KX2KovbEHnXufXS7m9Z7Fb 7.43 97.78% 482.75 Hash/s
ZfVq5j5baQC2eTVKBzYEsAEpGoBrg2CUfy 8.06 100% 476.09 Hash/s
Zz6spambsemtzsV5FJEoGTw18B1hGshDzj 6.48 100% 454.13 Hash/s
ZbuH68S3ondWjQ3boji8DmwDZZWwNajMVd 6.27 100% 446.51 Hash/s
ZoiMHR5kLbs44kHjXE3cmn1rsyxyE5miWo 5.44 100% 445.55 Hash/s
ZzbFZBDJarHxdLQwLSdAZfKookVmDhGZP8 6.09 100% 440.13 Hash/s
Zu59YfffbKAAN1DDgxW3cCEWuwJMd1Atd9 5.8 100% 436.91 Hash/s
Zxj1Pe1exhjtqrAMURVQ83H8RbTSKfymsp 4.8 100% 415.06 Hash/s
ZpDvjmxXMFdewXrg8qssGzvzvDnDp9GtXP 5.37 96.27% 409.42 Hash/s
ZrHmS6vw6zvNJCAJ2xxS5g4faLgeMdY6YW 8.75 100% 406.71 Hash/s
ZnSR5XZbZzxrkDKp6HXJUu8G2TvWGsfv5R 4.99 100% 371.37 Hash/s
ZenyHimeRRJDwWg2oHPhdvyxMEMtzwv1oW 8.43 100% 365.65 Hash/s
ZqiM3YHux7Q5Pje6JzAXXPNdMwFb8bjw56 4.05 97.05% 360.45 Hash/s
ZmyWVPMLnpVZXf53mQbHtkBMf5KM94AUKx 5.61 100% 358.65 Hash/s
ZvFJsBofuSfx4d5BF7XuDRp5JH4DgjeKsY 4.8 100% 349.53 Hash/s
ZotdSAqt2PqusbhoyH9XkcQ7kpBZ2j43cR 5.7 100% 343.48 Hash/s
ZhNFsYp9hPWTNBgKXkhvN4KGBN5D57JKhV 7.43 100% 340.00 Hash/s
ZnYcmpZNn4o7b6KWoiTb56PepdJDYCdpEr 5.6 100% 338.46 Hash/s
Zi4Lqz7NqiS1PnMTD5P141nCwepZwQDZZc 5.33 100% 327.68 Hash/s
ZdVUma2DXh82vH8CaVmkr2sTv31FCK8A5P 4.6 100% 327.68 Hash/s
ZqabTHcwaWua145YALoXAwpNSC8qqGH9ZC 4.99 100% 318.30 Hash/s
ZuqKtdYeKWjWWXkTfRiS4y6vBKKZt8uBAe 4.55 100% 316.76 Hash/s
Zo7bmccsyN3LXabD2PDtwwCdpHS5gPSiDu 5.13 100% 298.29 Hash/s
Zbk6FpbNCQkz7t8Gv3rPRYYrDKMwGcpfZj 4.15 100% 283.99 Hash/s
ZsUcKutzyJpcFTcybsJpbK63a2DbGky6gg 3.3 100% 283.99 Hash/s
ZsqK6kHMqRr8bMJHqDFDB53YRWqis6CdzA 4.63 100% 271.39 Hash/s
Zn7CkDmDhGTACr7FwYjWQBHRGUnbrME9zZ 4.4 100% 240.30 Hash/s
ZmGhydZyoM4CksPXWzEAuTV43rxyp32x1Z 3.46 100% 236.85 Hash/s
ZvDZT6dH6ZoBKedf7bWJJShDrTp9MHzfgj 3.7 100% 218.45 Hash/s
ZyZhr4EAG1X9N7keATq5TK1JZsAbhnQ6TW 8.01 100% 201.08 Hash/s
ZhfBCr9ijpK3NEuwubtubGRduvGzdifmMq 3.09 90.15% 199.94 Hash/s
ZuLBP1ADe83HaXBiCkot6qxsoQcruF1p2N 5.04 100% 197.37 Hash/s
ZqKVdVarN7sZhbhLB2PAeW7mYKLgMoJcRq 2.89 100% 174.10 Hash/s
ZfG71q444wj2JQjvKmF8JxWfHzoqN8cxjX 2.25 100% 163.84 Hash/s
Zg9gGNDLuWfn4TCDdVW3xdoNaaDmFxBawH 2.37 100% 143.60 Hash/s
ZmmAaNM5UMzgEz7VMYBvu2nKuEgCX7BG4Q 1.71 100% 132.06 Hash/s
ZnjhU7yYmL5HQpwEGXnPutQ6dbc6rQgtzo 1.67 100% 113.76 Hash/s
Zh4JbSV2osHovxWjeHwdZ78Xca67ivvRex 1.44 100% 110.67 Hash/s
ZvjNEqjmettDZXTrR6DNK8ueyT32w6KhtU 1.37 100% 98.11 Hash/s
ZuwEB2vw6Vj4Q3CoSSiTNaBDDrgjgthdTz 1.3 100% 93.07 Hash/s
ZtfEss2ckmHzxwW32q1dZAV2dgPVGmbiBW 1 100% 86.96 Hash/s
ZpVhzUgZwkwaHWoAJji33DmS8sosoNzVaX 0.98 87.94% 63.98 Hash/s
ZzP46roTBTD2xZDsxMEjZDKJdSroSdvGCM 0.89 100% 57.84 Hash/s
ZmBRKWNyBY1Gyc5qPKg8hyzhVehoazYESk 0.6 100% 54.61 Hash/s
ZvpE6NNrZWZhFLDmjc6uywgyq6AcxfrXGB 0.8 100% 54.61 Hash/s
ZrUsgPq2ba2kWpSvPJh3LsANohrSHq2YMs 0.55 100% 42.75 Hash/s
ZdmApErYVWQZJpPhkbfo2x2CFg47EXkgk1 0.6 100% 32.95 Hash/s
Zwgc9fMWjh4mdqeggWSS4c8eu9JPhdxyMT 0.49 92.6% 29.21 Hash/s
ZdMoJf77W9ip78ctwHGGyyy7FZyxoyF6Ho 0.52 100% 27.81 Hash/s
ZoLksnRpLToXB43hiGzPSBoXUuEJf3vy6a 0.2 100% 11.34 Hash/s