Miner Lookup: Bitzeny Top Miners    281 Miners    281 Workers    88399.47551986005 Shares
Address Shares Efficiency Hashrate
ZfYHAhLooYjJDUtKmzqA1ybkmVgz1Vimxe 2562.67 100% 25.03 KHash/s
Zcd3haB9oY82s93fGPRYnCNnhcRdvzZ5gd 1756.65 100% 17.36 KHash/s
ZnNWdQM1b1fj88d4C3iDiQN1gAPFQinLts 1234.13 100% 14.10 KHash/s
ZfMSpnEXi9EBnEdNJkpix51WmwxNe2rPf6 1263.01 100% 12.21 KHash/s
ZyVA3K6u3nBfR64qynhCEFDCGhk1Lsq3vs 958.52 100% 10.73 KHash/s
Zerx7BCPyc24zaa15drLLdenqGPYCja7FJ 1271.09 100% 10.00 KHash/s
ZjmBKEGAg1zAmaY9DPHWSvsNuZFrkg3AFJ 766.44 100% 9.49 KHash/s
ZsZGw4hUiWJ8BxFP4S9yHUBDUFCnsAt8yk 1048.3 100% 9.46 KHash/s
ZfEgAhPTxuARWjfZ1Hve8YhkQryeZhyBxB 910.21 100% 9.37 KHash/s
Zqhzt53EcpoW1CUXVV6r3WA3TfJMQk9Ca9 816.02 100% 9.08 KHash/s
ZoX495u9q6cvXfMyDGSVzMMgZ9EaQTBQkm 887.89 100% 9.01 KHash/s
Zd9NCcjZhWPA7pVADyPkG77FJZwqCkKAcU 858.08 100% 8.73 KHash/s
ZdnSbEw2Ckata45AxSt1QzwXQqPxbtQAR1 892.87 100% 8.67 KHash/s
ZzHPXe84j1BDXdR3znXh62mn4dJoKDxGLr 897.41 100% 8.56 KHash/s
ZswifBCnQYBvnZLESWSDxHzpf9jFT4j239 1017.59 100% 8.53 KHash/s
Ze2yB3Xxuz8hoN8HHGtUdKA2ssYnBuLNGx 888 100% 8.52 KHash/s
Zxyjm5S6jrG5sHpCDJ6siMYnSBT9awhnhA 794.93 100% 8.10 KHash/s
ZnbqtatKeVtNFiuzd252PCZ1kkRiN7BRkA 750 100% 7.86 KHash/s
ZqnCDj7QBshfn8YkrHRCac18LBVxBDoyf3 745.85 100% 7.62 KHash/s
ZqK4Nt3nQ2cjdp8NdsJTNGvGKTkag51Rn3 594.52 100% 7.45 KHash/s
ZfqSNEGkEbRvtYC5knJfopSZPYhyXa7j54 550 100% 7.43 KHash/s
ZgWw1y6tWKbzRdxUNneSzcQ2X7rfYgAkdU 750.61 100% 7.32 KHash/s
Zs7yo2ZbAU3KaNUqy1QmPtN26LRTdFeDWA 599 100% 7.21 KHash/s
ZcNBpuga4aTgCGEuwPgsWsefMyBoCpu2N3 484.36 100% 6.97 KHash/s
ZqfVYQ344sMipB9HeTGVrg1T9Y2fAa6jdv 667.33 100% 6.95 KHash/s
ZkHGJTpfhWZq2Nkrf4No2nZHfbNXhxWQTg 628.47 100% 6.88 KHash/s
Zw7zUCEBZFqqH2MYRbLgd1qvsZZSSxARCu 591.24 100% 6.71 KHash/s
Zm6yV9sNivR6ePHPA5FQwwM55Mq3aX4kTe 713.22 100% 6.70 KHash/s
ZoLz3RDF6kQjdMBW57yZ5H3AoEm8Fmsjdy 598.1 100% 6.56 KHash/s
Zh7Ghb928uiR2mqbxuCTAT9crR2teRjnjk 465 100% 6.55 KHash/s
ZtY7EhVBLobDtbfebjCQ2ACC7RcyAmyiuZ 665.42 100% 6.46 KHash/s
Zf3cRq9yAijDAY7psEDMhpvPJGBRwbzUE7 429.64 99.99% 6.44 KHash/s
ZtbWns6CpphiiAjtnYf9b55aRQTx7jBc3Q 573.68 100% 6.31 KHash/s
ZeSobXdc2EPgdqzNH61NnB67DhE6YMwR6D 653.7 100% 6.28 KHash/s
ZrRRWr1H31Y92FEKdGtiJsoU4MKATxtCAU 747.24 100% 6.25 KHash/s
ZsuS8vXq7G4Yh9gSmxfsN8NxH27CUGVTL6 560.61 100% 6.16 KHash/s
Zj61oSnE8g5FwTkGu8ebgwwdnqz6eDigM3 537.49 100% 5.95 KHash/s
Zu774CW3vXWghmoJrwYx9fJAvkd3n8UMAR 909.96 100% 5.93 KHash/s
ZrL2tPpx3tXGi6w1y7FdDQ2V5u2NANXwtN 559 100% 5.90 KHash/s
Zopcv7wNgc14iQyWVQWGeo5P9BwBGnKFhR 603 100% 5.90 KHash/s
ZoqAcv7caaCiVzZkAAR8Rd79ps1HvG3Zmd 807 100% 5.90 KHash/s
ZprENfmfTaTpeBBDAaMNYHTtisuo6sH31W 591.87 100% 5.83 KHash/s
ZvTWdXFQWiWXuQd5E7KTHpoxrTah8nvDXK 670.46 100% 5.64 KHash/s
ZnBHj4DMR4V4bG5N4nChJK6i4hMr1viLV2 650.04 100% 5.60 KHash/s
ZsDTDXdL9fxNVPGKZBCJYBB1Ca9i6xzV7x 491.27 100% 5.56 KHash/s
ZuLBmAbRzd6eBAbYjpuYNckTBcF3x3vReW 582.64 100% 5.45 KHash/s
ZwL7LjeuRkuAsd4rbJfNaDgeMreJxQg4Ne 402.73 100% 5.43 KHash/s
Zi599hL2zZKCbLfE3FcfMKea4feSZKdMJU 384.5 100% 5.25 KHash/s
ZhpZse3s5wmUW4rECR7X579T26dC87kbUZ 579 100% 5.24 KHash/s
ZcrLLnFbo1xXo6Uj8Kg6gtVEeh5YQuPgC7 341.81 100% 5.19 KHash/s
Zjj9Z25GNAa2hGg3R3Pe19aRvAqZMT1zRd 573.37 100% 5.19 KHash/s
ZeVqDPjL2QSBRRSTaRYS9DiL1CHjaESG7q 518.09 100% 5.19 KHash/s
ZjjB57psj1n4BbgKpH93hmoKRqeScCriyF 460.65 100% 5.17 KHash/s
ZmnV1dnk3jWCuewZQt9dgsMw6HxzY8k3t7 655.68 100% 5.11 KHash/s
ZpsJjFkyTxqnPTt3iqXKKfcKp7bJmRRfUA 415.83 100% 5.10 KHash/s
ZbyJpHqMPSEWdYJHCmd37HXgB6jvanpEPF 627 100% 5.02 KHash/s
ZqUedF3MnWT19niSDBFsX7SAVfaP9bVGMh 477.5 100% 4.83 KHash/s
Zhiy79vYbt4TLpSkXf8PCNqcUMDNFpGwum 659 100% 4.81 KHash/s
ZivkjRaD1YjkiqfkLZUJ2QdkbDR6ZPrYYN 502.44 100% 4.75 KHash/s
ZvKppFf2mHZdkZUuf7J3XvBKa2htiWLZC4 551.59 100% 4.69 KHash/s
ZgzUKz4NNHbRHLvL832iXKmzDAEurvpivA 475 100% 4.59 KHash/s
ZzeJz6BFqfFeEfG69Hz91ooLhwJVW9d4y9 389 100% 4.59 KHash/s
ZkgLDMANUWjuPQeYLbXNEnXMt4xdFt5aXR 591 100% 4.59 KHash/s
Zu7L97dDk1bGqBX4NNT2ykh675JoiXhwN1 393 100% 4.59 KHash/s
ZzKQjpCMv5GHrHo4RrJ4SidmmBaV3PRwY5 357 100% 4.59 KHash/s
ZbvDutUQw4ZKBp1tzCs81nVqCroTbZHrDW 525.73 100% 4.52 KHash/s
ZeUFc8tyGExWMh3e6yYZoNuQbEKh8CtjxB 421.83 100% 4.43 KHash/s
ZpZMdAPykEssjFMxuVtFxoNJEWT2G4BAi2 255 100% 4.37 KHash/s
ZsPqF9bEX7aXdwv4UCJTJej51NzsJcX5yu 304.81 100% 4.33 KHash/s
ZgKSi8HR8jnTgVgzciKRm6WMi84UD2qcpc 286.75 100% 4.24 KHash/s
ZxpgmwKMpqXsAnt6fC6AYe28ueivnpMuVP 412.98 100% 4.18 KHash/s
ZzR5CrVWbD49GC5MN4E6RLQ7nQnRy9HpfK 493.38 100% 4.18 KHash/s
ZrDP9bTWcJTwNj4n2KwmsaThXmH9Xo8Rjw 419.19 100% 4.07 KHash/s
ZqhKaVktGpmMDX2tKNLtwZGC6x8mSMDi54 362.6 100% 4.05 KHash/s
Zez9fXi2gtoYNRQzjNDSbzszdHByz36tQ2 449.16 100% 4.04 KHash/s
ZthVmiD5YRBiTmMEoDb84k3Uwb8XA5itin 467.24 100% 4.04 KHash/s
Ziiw5X2txhB5UkER1vja77geuSYpfh1CUC 430.37 100% 3.99 KHash/s
ZfY8iSJ6yLYc48DexkTwQRum6DokjvLube 413.32 100% 3.99 KHash/s
Zrj4nLQdYN662Uj2rYSuXGQFQSCA9oSQ9D 455.05 100% 3.94 KHash/s
ZxVfCyQGvwkcc7JFXpZUnSHo4XZGPsk7WW 354 100% 3.93 KHash/s
ZfJWU5xu65yrnBdecT85hyhqMQco1QDRvm 339 100% 3.93 KHash/s
Zv9GhLzjsNhrAudLGZT1cCA9WmeTNWBASC 350 100% 3.92 KHash/s
ZqMLCpaLAMzahT7VPF21rexibsnXVrQUu8 449.6 100% 3.78 KHash/s
ZpjR9mNDzRUEHQnhhQ7akeLSrHNknyRiKu 380.26 100% 3.70 KHash/s
ZdorjomVyyXLbGGSwGWJYG6uMRTqLJKoCC 295.21 100% 3.64 KHash/s
Zm1grtvs4h8c6QFLR2MPEcmVoK9fMmWmWd 299.72 100% 3.58 KHash/s
ZuKeP6JXJucurjFrb8m2G9BnuCUnDgVmzX 382.73 100% 3.56 KHash/s
ZbapAFKw1TdsBdoGWdDW9LQEEPt4FXdpXu 343.86 100% 3.54 KHash/s
Zf9HSx9ppG8G1fyVWPDmXqTKLPhJhf5zLJ 392.76 100% 3.50 KHash/s
ZmtTUVDuwkybarpYGM2otXhsfEpCLsJRxP 318.28 100% 3.41 KHash/s
ZjUFfXcuNxjFoaQHZrukfhtaHdgAWh25cf 364.63 100% 3.37 KHash/s
Zhq3wXXbxJyk6LZ4hJyD7ywegfRYarRf21 354.2 100% 3.36 KHash/s
Zz1mtaJiCuNUFdS3F4kzv1eYhV3bAnpXjj 365.42 100% 3.36 KHash/s
Zh4JbSV2osHovxWjeHwdZ78Xca67ivvRex 412.8 100% 3.34 KHash/s
ZmFqJQxa3gkiQF2buJt4EwBHu2UENbcCEu 278.65 100% 3.30 KHash/s
ZjbKrarn8Mc77DwdkxXv7WVy1jADKUVqm5 219 100% 3.28 KHash/s
ZkG3KoM7DgzyGSnNFnLwkQTid5nMwdnZAG 205 100% 3.28 KHash/s
Zz2zrGcfNeCVoo9kv1Eegu33z9ybzWSwdh 318.33 100% 3.27 KHash/s
ZdJ69p4k337PzBMoXJLXq3veDMRkEbkkBX 324.73 100% 3.27 KHash/s
ZzPpBPFYcEknE4oF5Yh5mn2reK28Kz3sEo 365.19 99.99% 3.15 KHash/s
ZpbCRji4dFEyjf14GDaeqyNKfSgmmz1gmw 410.44 100% 3.13 KHash/s
ZhqhdSD3TC9nGZDH1eBfK2o2GqcHJNkQQe 353.77 100% 3.12 KHash/s
ZzekuRQqqRZuz3nJHCAd5CjqZPj1cgmBSg 237.39 100% 3.10 KHash/s
ZsVGJAmP1F9eA2gXs1VPnUopFNk2n4AEGh 290.52 100% 3.08 KHash/s
ZwomuLUF8iV8ceBTFrqLgRsgsNLdKd97hY 275.14 100% 2.96 KHash/s
ZjUeivH136BkghR2ee2VZoMCGnv2vxWpkP 411.19 100% 2.94 KHash/s
Zs1bXR43ZgQUiu2oguM4VNrgvSCdwNixdv 290.75 100% 2.92 KHash/s
ZyFMetqhMmtwnG6K9qny27DVyL8mVsyPux 257.84 100% 2.91 KHash/s
Zk6RdTLHoGUys3H411qvcVZPuqFARG7a8m 232.92 100% 2.91 KHash/s
ZcLUuVhiQzErDSHYefxKNTDhUWWu3mUunV 207.09 100% 2.89 KHash/s
ZopLM8ZPCWWsjHcj9cwqaT1cVrAF7DhmN2 282.82 100% 2.87 KHash/s
Zr7F8b6SqBpzFhP2GoCbQudYacgza4qeHm 353.36 100% 2.79 KHash/s
Zypo9xZxjRwiSEW24zuUPw2ucTzvaMcvMK 228.55 100% 2.78 KHash/s
ZruoZRKPURz3FKhdnx2e3jz1c7kXHhCfBw 288.75 100% 2.71 KHash/s
ZvJ8uyJwU7LAEYdtxWffgkX7YEEk4SC7mc 228.41 100% 2.68 KHash/s
ZxbKeKmqyeTrAHvoTsi8T1XcF5VLAtP33A 368.02 100% 2.67 KHash/s
ZvLRBga8reaGUK3zcDsiBjRDEqoa7NyGFr 314.12 100% 2.66 KHash/s
Zk2efVMmnq7T3w1uhQnMAaVFet2NPaGSNu 109 100% 2.62 KHash/s
Zyis2iAPVYNDxdLyVi4dXRAPHm4nWL7Erj 261 100% 2.62 KHash/s
Zg4kgQevJgz1J6AzaiUCth7nRTdRPCZVVz 414 100% 2.62 KHash/s
ZbPuRN2XLNZwqiFHo81ZZJiXhgmcynBMqY 363 100% 2.62 KHash/s
ZvR12VhVxLs1y31nLNuP2FiptyTvDByL8P 326.31 100% 2.62 KHash/s
ZtsvKemoRZiL6X71Dj4Epf9cFMwvtnYPAW 319.87 100% 2.60 KHash/s
ZwxgHtcHEgW1vyWBK8JXqWpeWRVP75wdTP 396.38 100% 2.57 KHash/s
ZwdL4o1aAxoGWgKbgz8eLPjCihTi6iyqQa 345.01 100% 2.57 KHash/s
Zro6GMsZYu5cu7gZ8jchKQachtbLLZXpMe 217.08 100% 2.54 KHash/s
ZqHGKTh69AMeFGqBsAft2witebU1Ub5iY2 233.91 100% 2.54 KHash/s
ZwZaT33mHwfytsufeZ2yLfLamkEt3Mw7Hn 277.79 100% 2.53 KHash/s
ZvnrxvRwmBHGiPTV47ibc27mAFpUt6U2PY 198.85 100% 2.52 KHash/s
ZvqA5RitidCkybPQRmKcnuZbU8SiKQhBRt 299.9 100% 2.52 KHash/s
ZcxGvZBRCYVFLH9h65ASVvaHaW7umDaHKf 282.51 100% 2.50 KHash/s
ZqQceiAd6iA3cQWnJ13ziZj6qBmbbM5ujC 234.65 100% 2.49 KHash/s
Zygr8H3pWDKvEyqAvMAArkeK6kdTQCGxUc 258.7 100% 2.48 KHash/s
ZviQcNirjFQNwaygvV8t3hCJhzrsSqL7uF 186.28 100% 2.46 KHash/s
Zgx14sKbm3XjqUuJtCn4dmzHRZhZnF9c39 282.08 100% 2.46 KHash/s
ZjGgLtmSHEHY7us3eZxu8Jo5shGpQzB3Qi 276.56 100% 2.45 KHash/s
ZfGwzPmDKFF9BQoBc9td39gFRJetcMZHnz 233.24 100% 2.41 KHash/s
ZzNWcCWgfBZSpDQ537UPyvx8KTZwQfDfiM 256.61 100% 2.41 KHash/s
ZpraTkzh8FeHf2tsLuwYUHDQzd3EdNmaSh 257.07 100% 2.41 KHash/s
Zw12emseqKmJQZEp7XsByUxCCeeiNENmyd 379 100% 2.40 KHash/s
ZjE2KZJXV8g7MhuF3zz2Wc83J9U57Ak1BS 235.51 100% 2.39 KHash/s
ZvvV4pqbTnCysvWtWemMc72UhxB2G9mKNZ 137.09 100% 2.36 KHash/s
Zm4jk8ztX7Uc62DnRQG1B7ymhzCT7bNF7W 234.25 100% 2.33 KHash/s
ZyQzAKDhK4r61aZYbCG4dBYqAAoek6xE8N 242.59 100% 2.29 KHash/s
ZfcFgsPM5La6ck4uWG2bTCBonsPaeyncQw 291.21 100% 2.28 KHash/s
Zy2k5RScabt4hKQT6WsrFs3Puq3JhAdQXp 74.88 100% 2.27 KHash/s
ZnUN4KpbKbViPMo5Xi3U96gpyQyEVsnHUE 193.18 100% 2.25 KHash/s
ZbzSrNFQUfvx21JVJr4sJ1EnYc3XEYgmNU 39.18 100% 2.23 KHash/s
ZpUo33rC9b7QaM4RN8GPTX63tokS1ECHPq 40 100% 2.18 KHash/s
ZmMwKseieaAuwEYvmkyg6VBmSZ6QBBfwGz 201.65 100% 2.16 KHash/s
ZzTQgzx5MCUqmTopmafsBttjdu7aSZFnob 254.52 100% 2.16 KHash/s
ZnWBvQ27TyaUU3vhtq49eSgpmnmxrBCPdW 296.03 100% 2.11 KHash/s
ZsRJixUTdc9xp7uvpijVvmDeDrvu4iDUzY 312.51 100% 2.10 KHash/s
Zd8wcFx6dYCyKQbYwZXckMvKUwYRfBK1a3 160.9 100% 2.10 KHash/s
ZbsWhyupH36AHckACEdu4igojvQbdBVN9v 192.15 100% 2.09 KHash/s
ZigZHAe2ShNkxJSnw5JQAyna7V2BSJVddr 202.6 100% 2.08 KHash/s
ZiDh3uCyyxjuTei8vj8ktxpBe8qpGyNiMC 216.02 100% 2.06 KHash/s
ZiNs4tdCyoRFRa1rNbuXpv2RtHbCXrKDTv 240.46 100% 1.98 KHash/s
ZxwWWpzCxkUVSkqUpnkkZL4iJwC2dHt4Bj 339.68 100% 1.98 KHash/s
Zi7T5LeyLFv19XkzLAV9Mp9nEDnwhgC3f2 357 100% 1.97 KHash/s
ZnYFzsnWxpuSAYzzw7dNeYVnzpiV5gZuJJ 217.71 100% 1.95 KHash/s
ZmdhccKqZRK9mnWFqACAKPaKxSR6RXzZhP 170.93 100% 1.94 KHash/s
ZsNmeA2eATnqiQzcjafLRYBtrj18K1Y7EW 229.04 100% 1.93 KHash/s
Zk6zGbDvbKGJiHokWSck3p1GHcceAFKmPD 187.01 100% 1.91 KHash/s
ZjEp1ze2TQSQDXXbK7PSwLEmgYwBo5Huid 209.87 100% 1.90 KHash/s
ZdcdP74VaNHgWfpAoPWhDFE6W5fLXEGpNs 234.25 100% 1.89 KHash/s
Zxip3hKsUDsLMmvSkH4Pg8ieiYiLEggcq2 182.6 100% 1.89 KHash/s
Zx4LSZ1d7shoPqf9k7AZH1bSdgFqjzZyJi 207.13 100% 1.85 KHash/s
Zy3gAcqLDAfjyFwpnFMwyTkxk5gWpZVPdW 175.99 100% 1.80 KHash/s
ZphQGMKdtdUPLccpH8yeRWWdQcNG4g8kUN 174.01 100% 1.80 KHash/s
Zzbphp52d6jsqi5m5ew9xs7Ua72ueTY38T 224.78 100% 1.77 KHash/s
ZhD2NZhgqYpmQedLMNPsqdKjNck3QcmjU3 145.79 100% 1.68 KHash/s
Zs25rYzFNAfcbMtw2KqsMJ4SxcEzxZToe8 137.49 100% 1.66 KHash/s
ZwRdN8J5LthJmkU6sU9bbyo5pPR7NqVk1Z 187.62 100% 1.66 KHash/s
ZnWVoRpBhv8XSZTsk7wbRhVY8EzxKsSM6d 226.55 100% 1.66 KHash/s
Zo6RvgYrHBiSnKyi3rW5mtcQL9Brc4vuyK 141.04 100% 1.59 KHash/s
ZvT2pEcLraGAkGsLq2CbEVWn1E2EWFgaUH 151.19 100% 1.58 KHash/s
ZiboeVDVM51xAFi6BLFCvHuBrumvLXZ3zX 119.72 100% 1.58 KHash/s
ZsT5QH2LyFASmHjkLqXxPxwtexj2AdYBjv 160.22 100% 1.58 KHash/s
ZxBkxT1Wg3PfNMCgJctb4GmcgopQAH6XfT 211 100% 1.54 KHash/s
ZsQrXkmSdQRiKeDF4LdjdeGqi62H7aJBnf 258.48 100% 1.53 KHash/s
ZraoB3k5bqeSLnHQPVT1ts7R6PNyA244WJ 127.01 100% 1.52 KHash/s
Zk7iR9UCNW89DYXrfKZ1tc6GCNUZUh4dsH 163.66 100% 1.50 KHash/s
Zsg1D2eL3FGvbrnp7PJkn4GG3hbnnD6599 149.01 100% 1.49 KHash/s
ZemrEjfXzjpqTaUa4LcC7Xk6rR4ph2AkpF 227.13 100% 1.49 KHash/s
ZrtnvwFx196NVAGoAdis6VbqoCRC7iNh7b 193.89 100% 1.48 KHash/s
ZwoGekDWVyP7P7Fn6TTQE7ZbRGm5JSdjrd 126.57 100% 1.48 KHash/s
ZqX1gRJiSa9TpXoHbVZ6LkLFjPJnsejSC9 151.54 100% 1.37 KHash/s
Zv4aszNjV3vZVGu8R58pqNP1bDvRAVYd9A 133.85 100% 1.34 KHash/s
ZhNFsYp9hPWTNBgKXkhvN4KGBN5D57JKhV 102.87 100% 1.32 KHash/s
ZqjP78TUPH9p8DNo648qs9exUMrcy2uCGv 238.55 100% 1.31 KHash/s
ZnQ7ubHLLtWVDk72Hwk1GVLBQPjKTHJLkR 240 100% 1.31 KHash/s
ZePBbnLsqYCvTbrWJJpJvayZiUELv1be21 100.84 100% 1.31 KHash/s
Zou8ev1DhcajyazLNrJVuUWGXbyqfsSitu 141.01 100% 1.31 KHash/s
ZxgJy32yje2DkW5k64Jt6sRVVSrEWfdTqP 149.44 100% 1.30 KHash/s
ZzgVBiMMLgUYYZjeBcU9HVDRsngcUBoiVf 123.02 100% 1.29 KHash/s
ZhHLMy13UavE11FJLCmaz9yrbZYJv7of4C 114.27 100% 1.27 KHash/s
Zf6iikypXpqNvu9W65pjdbJPWNJ5c66cJy 171.24 100% 1.22 KHash/s
ZcnNXAu33ES3pWx3L2TviUegGcA4NT3WPk 113.1 100% 1.21 KHash/s
Zeif86CGRoEtxVFKxhYnHA8Wp1XwNRK9cK 100.57 100% 1.21 KHash/s
ZmJqhG5poVHeDGXjdgssN1vHdVDzx4H2ng 132.36 100% 1.19 KHash/s
ZuKx1ymj9JyfGVBbwJ5Sq3EKDVCSnJKy6k 155.7 100% 1.19 KHash/s
ZkYidaoEa2kf9ePv8WGF1Kao6nCQG1mnqg 140.15 100% 1.15 KHash/s
ZojVFTPfN6R7hD4kuCErzxSPgqhfHwJNQ4 121.78 100% 1.15 KHash/s
ZjR6vpPxG71co3pVWYyCNKRLopiCDQDFBX 110.43 100% 1.13 KHash/s
Ze99hCeHc3SgsixAwzSUQe6sxjsXM2z8VY 89.19 100% 1.11 KHash/s
ZtEXqADcBkQDsmXKRvBUjXQ3GPys8uxd6F 109.23 100% 1.10 KHash/s
ZtzBhtS9Dz9Di227zpZdAXwpHHpmGaNKrZ 40 100% 1.09 KHash/s
Zg6nSAQzbyfMq31GRLoz2rYRmxAi583Kmr 99.47 100% 1.09 KHash/s
ZdmCUukVAaw3NmFCro1HkdKCgicP2pzPFY 114.64 100% 1.09 KHash/s
ZeFTGgvq2VWPGEo78nzBCVUQ1kGVdArJVk 122.79 100% 1.08 KHash/s
ZqihYjafYvZJYCAVxPbAUshfoVRJ4ffb1b 108.51 100% 1.06 KHash/s
ZowfLEc4ZMjpazv1jiKf41th8e8PpxyDs2 102.72 100% 1.05 KHash/s
ZhGR43HCgnYWaEnx5t2AbZKxVDYZvQk9FX 131.01 100% 1.02 KHash/s
ZrwJENW4duBzMgTr9PP4XN8XYkFTNMqrbN 106.24 100% 992.36 Hash/s
ZbqFYmJoMDs4btp7aX3U9HgT22wgdHHyEz 124.07 100% 986.60 Hash/s
ZhV8sN91PD5bjDghYqjx95QZciY1WMt3sn 88.07 100% 966.72 Hash/s
ZyyWmju1g3gp9iGxAuVdKWx39DMJdDD4vo 100.31 100% 954.02 Hash/s
ZywEGuFuMMmyTcJnicXzUSyZ86nGM7A8eR 101.21 100% 947.95 Hash/s
ZqAsbwet3s8AuahgLYSb13qgaqyRsxiHRS 110.03 100% 922.62 Hash/s
ZzCCzHApASSorHpeyvcS3pP15opABgYCYQ 103.11 100% 900.01 Hash/s
ZemnQCupmDsRbtabD8fyng43xvXxcZugGV 73.85 100% 896.18 Hash/s
ZziKNAA7pYvLyRf6ZD9cVN9MHx6nqjHBKG 110.45 100% 890.08 Hash/s
Zx4C67uARDVosXms4rd4cyhWCDS1Pc5M3R 79.39 100% 857.88 Hash/s
ZgQNseJpwgADG293d7MNJN1Fjx5GsU3NuV 91.26 100% 841.88 Hash/s
Zm5AmcMtz39FyqAxoz4kZkVPM8QwHDKxK6 73.32 100% 821.05 Hash/s
ZoHXLtUbrgS7CbtcFVaFqCHofNTXFKmeV2 81.46 100% 819.73 Hash/s
Zc8pYYo5C8cTzHpNC3JL7SUCjJaDP69rgL 95.55 100% 802.68 Hash/s
ZbyUjHQX3huNVCGZRmUXN73sczQbCfS4Qh 89.25 100% 789.31 Hash/s
ZqKmnCn4gSQr7rkgNG7yR9utfBTVPtdE8A 113.37 100% 783.35 Hash/s
Zx3m2Q9AHESE2MTZQDkGjoVaTLSdfvoSEt 73.54 100% 773.25 Hash/s
ZudK3qk9BqqKZWqjVr5b5ahigpfiyDxqCT 73.36 100% 771.03 Hash/s
Zt7HHZGkBfRbNjT4sNeN3QGqHpM2XwzXLw 90.49 100% 769.32 Hash/s
Zitgr9LZiYzoempokvDSKarE917w532dxT 266.6 100% 756.55 Hash/s
Zi7jU6QnAP7CpTQBPd3h5kcRSyLapuXKFg 66.67 100% 751.08 Hash/s
Zw7uvZTPZNQua2Lt7YSYBvf5migwrVajqY 88.55 100% 742.47 Hash/s
Zd5E2ExHX2QFmZ2Mxb6ggRy4UwzGGXFdp9 87.09 99.99% 730.77 Hash/s
ZmC3zaZeirL4SsTWx2Xak69hbLQVh6zEh4 97.55 100% 728.72 Hash/s
ZvjNEqjmettDZXTrR6DNK8ueyT32w6KhtU 94.03 100% 719.24 Hash/s
ZjZcFq84gkNFAkUG3A6HLgcpUR2quo2dho 39.42 100% 715.09 Hash/s
ZyEGdSEX7YyaWjotCeZipmPkQBj9w6Cqtb 89.21 100% 702.03 Hash/s
ZrHAdbxLpyXAtWrnHcq14bYRVbmyHQ5CL3 75.16 100% 678.70 Hash/s
Zdmv8cRavXDQPKecMdNiq3fxP6SkEN11UW 219 100% 655.36 Hash/s
ZiQASxmqa3ZbiBVXhjt3cT5cofUbCXT8zw 150 100% 655.36 Hash/s
Ze3N1opiu6HdPkw717N63yUMDtUi4mFdm2 402 100% 655.36 Hash/s
ZdD37wz23DEGk2nXLVbfBtJ92xRgHbMTYF 54.47 100% 627.77 Hash/s
ZrVKk4ikRLsN5FJ2dMeaLArUWWkvpfCHt8 53.32 100% 627.51 Hash/s
ZimAx5CS1R3UW3G689gqVJRuaR1M7iwR1f 68.97 100% 611.94 Hash/s
Zc1GXZwKK8jXeid3KLCD1PpNkKkTbFsawk 66.45 100% 609.23 Hash/s
ZeYcWR7ArbzjpPvpvnVX7hNUdiCTryZaH6 61.86 100% 552.05 Hash/s
Zr9Py4KEHQ3A4dJQGpLKy3ZQ44bsjTr6tm 62.36 100% 541.44 Hash/s
ZqZXyb8YKVvRLmZhwzgRJ1XrJC2a6mFgiS 50.08 100% 524.29 Hash/s
Zd6tk7MC5D3N4dj31c5u1hfLUhnpJrvYgX 39.68 100% 523.72 Hash/s
ZhMcGucLmNQFCDb6HHSNSg6YV3j4skWedi 47.23 100% 508.57 Hash/s
Zp8XAEmnMaGAtRx1ULcwgpMunMjvvy9378 49.21 100% 478.73 Hash/s
Zmsr9MvzWeV8NhhnXnGXxvE9wqUNuFpTjT 55.65 100% 435.52 Hash/s
ZhMAWzBCFNY2tm3xMJ8oqcnWxnvEFiZVnA 50.3 100% 384.29 Hash/s
ZcExo25WRboTgAjyFPGAk6PgW45gNXQRSb 29.44 100% 338.60 Hash/s
Zn1yWYMT5NoFihycnDxKYPpGhFPuKRHMiR 37.16 100% 333.31 Hash/s
ZcmEioRv8VCHAUKPxjyaZdbBznxHG3VXv4 44.32 100% 305.02 Hash/s
ZcmC2XU5ZUmVGJcwtw5QCpSRqTqFG63MJS 42.81 100% 295.42 Hash/s
ZviEDaoXcN1VJinNWpCw4pqeq3JpYKD5eU 26.4 100% 294.91 Hash/s
ZdgiFZQWqKFTncg8sLjNJghuGxfPtuPuRx 46.75 100% 289.26 Hash/s
Zbk6FpbNCQkz7t8Gv3rPRYYrDKMwGcpfZj 33.59 100% 251.22 Hash/s
ZvkDzZ9Ydoq2k277ZsjZMuMgifqQwUz4Mc 29.05 100% 251.22 Hash/s
ZcYQfUJNjQ5P2wsDoMxWrhPpYB93XSKxQo 41 100% 218.45 Hash/s
ZmZZZFkw6MtgCuaDsZ6pA6bxi13kP2sHXh 5.86 100% 214.45 Hash/s
ZinQmDz2pUw6QT1dXr1mQqT4vj6U22VMLG 15.91 100% 159.05 Hash/s
ZnYuL4D6ZSCsoAxBso4EH8Cp7UXFpyUX8F 14.68 100% 140.81 Hash/s
ZpVhzUgZwkwaHWoAJji33DmS8sosoNzVaX 11.69 100% 138.14 Hash/s
ZkchdPySZbWm3jZ4eew3eGa6FVmqrkNBhj 13.78 100% 133.96 Hash/s
ZcXTU7NT4LGiTt7DDEwW5pKsw49hL6pHS5 9.33 100% 131.07 Hash/s
ZqCLt5GpoFTurs6xgRgtaSPWLH3p6aeT9L 9.6 100% 122.33 Hash/s
ZmmAaNM5UMzgEz7VMYBvu2nKuEgCX7BG4Q 13.42 100% 113.57 Hash/s
ZfG71q444wj2JQjvKmF8JxWfHzoqN8cxjX 30.06 100% 76.17 Hash/s
Zwgc9fMWjh4mdqeggWSS4c8eu9JPhdxyMT 6.3 100% 65.96 Hash/s
Zx7xEVNY51Z4kYxPpSR9CyGnG611NNRfpT 10.34 100% 63.76 Hash/s
Zicbnq7ufcmqSUn6BKazfZ3KjNr6r4NLDA 4.98 100% 48.32 Hash/s
ZhCqTtGcZ8kszr57o5BTSQoh3pwm97vBj5 9.94 100% 43.85 Hash/s
ZmhC9hbLRR8nACHqs9yZQbEgsXR6FHFKEo 7.55 100% 43.69 Hash/s
ZutNNmSB9VDFTu8TaNxePCGuDevNh5rJKZ 3.63 100% 38.40 Hash/s